Show simple item record

dc.contributor.advisorOnkila, Tiina
dc.contributor.authorKemppainen, Jenni
dc.date.accessioned2017-12-11T19:04:34Z
dc.date.available2017-12-11T19:04:34Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1805505
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56251
dc.description.abstractKestävän kehityksen arviointimallin kehittäminen : case Keski-Suomen ympäristöohjelman 2010-2015 toteuman arviointi. Keski-Suomen toinen ympäristöohjelma 2010-2015, Sanoista tekoihin, laadittiin laajan maakunnallisen sidosryhmäyhteistyön tuloksena vuonna 2009 päätavoitteenaan kannustaa koko aluetta konkreettisiin toimenpiteisiin kohti kestävämpää tulevaisuutta. Kaksiosaisessa tutkimuksessa muodostettiin ensin kestävän kehityksen arviointiin liittyvän kirjallisuuskatsauksen pohjalta räätälöity teoreettinen malli ympäristöohjelman arviointiin. Empiirisessä tutkimuksessa sovellettiin mallia käytäntöön kartoittamalla, mitä toimenpiteitä oli toteutettu ja millainen yleinen kehityssuunta maakunnassa oli ollut ohjelmakauden aikana. Näiden pohjalta arvioitiin ympäristöohjelman tavoitteiden toteumaa kahdelta näkökantilta; 1) vuosilta 2009-2015 kerätyn alueellisen numeerisen ympäristötiedon data-analyysin sekä 2) kahdeksan yksilöhaastattelun ja yhden ryhmähaastattelun pohjalta laaditun sisällönanalyysin pohjalta. Kaikki haastateltavista osallistuivat ympäristöohjelman laatimiseen eri sidosryhmien asiantuntijaedustajina ja he olivat jatkaneet työskentelyä vastaavissa tehtävissä alueella koko ohjelmakauden ajan. Yhteensä 101 tavoitteesta 52 % toteutui, 33 % osittain, 4 % ei toteutunut ja 11 % ei arvioitu. Kaikissa ohjelman teemoissa oli edetty vuodesta 2009, valtaosassa tavoitteiden mukaisesti, tosin vesien tila, liikenteen ilmastovaikutukset ja luonnon monimuotoisuus osoittivat myös negatiivista trendiä. Ohjelman ohjausvaikutus maakuntaan keskittyi valmisteluryhmien toiminta-aikaan sekä yksilö- että organisaatiotasolla – varsinaisella ohjelma-ajalla ympäristöohjelma jäi muiden ohjelmien varjoon. Laaja sidosryhmäyhteistyö mahdollisti realistisen tavoiteasetannan, edisti yhteistä oppimista sekä pohjusti myöhempää alueellista kehitystyötä. Tulokset myös tarjoavat ehdotuksia mahdollisia tulevia ympäristöohjelmia varten. Arviointia varten luotu kehikko sopi maakunnallisen ympäristöohjelman arviointiin antamalla työlle luontevan mutta joustavan viitekehyksen.fi
dc.description.abstractThe second environmental programme of Central Finland for 2010-2015 was prepared through wide stakeholder collaboration to encourage the whole region to take concrete actions towards sustainability. The study consisted of two parts; firstly, through a literature review on the concept of sustainability assessment, a tailored framework is developed to assess the realization of environmental programme of Central Finland. Secondly, this framework is implemented to investigate empirically concrete actions contributing to the programme aims and general development of the region, and to assess the achievement of the objectives of the programme. The empirical data is based on a data analysis of quantitative regional environmental data from the years 2009-2015, as well as a content analysis of eight individual interviews and one focus group interview. All interviewees participated in the creation of the programme as expert representatives of various stakeholder groups and have been employed by the same organization or in similar duties throughout the programme period. Out of 101 objectives of the programme, 52 % were achieved, 33 % partially, 4 % not achieved, and 11 % were not able to assess. In all 16 themes of the programme, a positive progress could be identified in accordance with the objectives. State of the waterways, climate impacts from the transportation and biodiversity indicated also negative development trend. The programme influenced the region mainly during the preparation phase on individual and organisational level, while during the programme period, other policy documents over- shadowed the environmental programme. Wide participation of stakeholders enabled establishing feasible objectives, enhanced mutual learning, and laid the basis for further collaboration and regional development work. The findings also provide suggestions for possible future environmental programmes. The assessment framework created for this study provided an appropriate tool and a theoretical basis for assessing flexibly a regional programme in a Finnish context.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (68 sivua)
dc.language.isoeng
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othersustainability
dc.subject.othersustainability assessment
dc.subject.otherenvironmental programme
dc.titleDeveloping a sustainability assessment framework : case environmental programme of Central Finland
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201712114616
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineJohtaminenfi
dc.contributor.oppiaineManagement and Leadershipen
dc.subject.methodTapaustutkimus
dc.date.updated2017-12-11T19:04:34Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi20424
dc.subject.ysokestävä kehitys
dc.subject.ysoarviointi
dc.subject.ysoympäristöohjelmat
dc.subject.ysokehitysohjelmat
dc.subject.ysoKeski-Suomi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record