Show simple item record

dc.contributor.advisorLuoma, Eetu
dc.contributor.advisorVarsaluoma, Jukka
dc.contributor.authorHirvonen, Eero
dc.date.accessioned2017-12-11T11:41:38Z
dc.date.available2017-12-11T11:41:38Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1805495
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56234
dc.description.abstractKäyttäjien luoma sisältö on merkittävä ja kasvava osa videopelikulttuuria. Tämä tutkielma tarkastelee fanien luomia ohjelmistomuokkauksia, modeja, joilla muutetaan tai lisätään sisältöä peleissä. Tutkielman tavoitteena on selvittää modien käyttäjien motivaatiota sekä tekijöitä, jotka vaikuttavat modien käyttämisen yleisyyteen. Vaikka modeja on tutkittu akateemisesti, on tutkimus modien käyttäjien näkökulmasta jäänyt hyvin vähäiseksi. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin suositun roolipelin, Skyrimin saatavilla olevia modeja. Empiirinen osuus toteutettiin kuvailevana kyselytutkimuksena, joka kohdistettiin erääseen suureen Skyrim-modiyhteisöön. Kyselyssä selvitettiin modien käyttöön liittyviä tapoja, mielipiteitä ja kokemuksia strukturoiduin ja avoimin kysymyksin. Kvantitatiivinen data analysoitiin tilastollisesti kuvaavilla menetelmillä, ja kvalitatiiviseen dataan käytettiin temaattista analyysiä. Tulosten mukaan modeja käytetään ensisijaisesti siksi, että peleistä saataisiin parempia ja niiden pelaamisesta nautittavampaa. Tämä saavutetaan parantamalla pelien eri osa-alueita, kuten pelimekaaniikkoja, grafiikoita ja käytettävyyttä. Pelikehittäjien teknologiset valinnat, tuki ja sallivuus peliensä muokkaamiseen vaikuttavat käytettävissä olevien modien määrään. Onnistunut modien käyttäminen vaatii käyttäjältä paljon kiinnostusta, aikaa, vaivannäköä ja teknologisia taitoja, mikä vähentää modien käyttämisen yleisyyttä. Uusien internetyhteisöjen muodostuminen sekä peliaiheisten sosiaalisten alustojen suosion kasvu voivat vaikuttaa positiivisesti modien käytön yleisyyteen. Modit leviävät pääasiassa epävirallisten kanavien kautta, ja niiden olemassaolo perustuu fanipohjaisiin yhteisöihin. Modien käyttäjät haluavat toiminnan pysyvän mahdollisimman avoimena ja he suhtautuvat modien mahdolliseen kaupallistamiseen enimmäkseen negatiivisesti. Peliyhtiöiden tulisi suhtautua modeihin avoimesti, sillä niistä saatavat kaupalliset hyödyt voivat olla merkittäviä.fi
dc.description.abstractUser generated content is an important, growing phenomenon in the video game culture. This thesis focuses on fan-made software modifications, called mods, which are used to change or increase the content in games. The objectives were to identify the motivations of mod users, and to determine the factors that affect overall mod use. The subject has been studied academically, but research done in the context of mod users was very limited. An in-depth inspection of the user made modifications available for the popular role-playing game, Skyrim was conducted. An exploratory and descriptive survey was conducted on members of a large Skyrim mod community. The survey inquired various mod use related habits, opinions, and experiences with structured and open-ended questions. Quantitative data was analyzed with descriptive statistics, and qualitative data was thematically analyzed. The results indicated that modifications are primarily used to improve games and to make them more enjoyable to play. This is achieved through improving various aspects of games, such as gameplay mechanics, graphics, and usability. Game developers' technological choices, support and leniency towards modifying their games affect the amount of mods that can be used. Modification use is reduced by the high interest, time, effort and technological skill requirements to succeed in the activity. The formation of online communities and the growing popularity of gaming related social platforms may positively influence the extent of mod use. Game modifications spread mostly through unofficial paths, and their existence relies on fan-based communities. Mod users prefer the activity to stay as open as possible, and generally view the possible monetization of mods negatively. Game companies should keep an open mind towards allowing modification of their products, because the benefits can be considerable.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (106 sivua)
dc.language.isoeng
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherSkyrim (peli)
dc.subject.othermodit
dc.subject.othermodaus
dc.subject.othermods
dc.subject.othermodding
dc.subject.otheruser generated content
dc.subject.othercomputer games
dc.subject.othergame modification
dc.titleImproving the game with user generated content : an overview of Skyrim mod users
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201712114604
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.date.updated2017-12-11T11:41:38Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysopelit
dc.subject.ysodigitaaliset pelit
dc.subject.ysomuokkaus
dc.subject.ysokäyttäjät
dc.subject.ysoverkkoyhteisöt
dc.subject.ysosisältötuotanto
dc.subject.ysokehittäminen
dc.subject.ysopeliteollisuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record