Show simple item record

dc.contributor.advisorJärvenpää, Marko
dc.contributor.authorRaatikainen, Jenni
dc.date.accessioned2017-12-08T08:16:04Z
dc.date.available2017-12-08T08:16:04Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1805077
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56196
dc.description.abstractTässä pro gradu –tutkielmassa selvitetään suorituskyvyn mittauksen kautta saatavan talousinformaation käyttöä sekä siihen vaikuttavien tekijöiden syy-seuraussuhteita toimeksiantaja X:n tulosyksiköiden esimiesten näkökulmasta. Tutkielman teoreettinen viitekehys keskittyy tuomaan esille aikaisempien tutkimusten pohjalta tekijöitä, jotka vaikuttavat talousinformaation käyttöön tulosyksikkötasolla. Tämä tutkimus on toteutettu case-tutkimuksena, jossa on käytetty kvantitatiivisia sekä kvalitatiivisia tutkimusmetodeja luotettavan aineiston muodostamiseksi. Tutkimuksesta saatavien johtopäätöksien mukaan talousinformaation käyttö tulosyksiköissä on aktiivista ja se tukee tulosyksiköiden esimiesten ohjaustyötä. Talousinformaation käyttöön vaikuttavat erityisesti toimijan omat subjektiiviset kokemukset talousinformaation ominaisuuksista; mitä vahvemmin talousinformaation käytöllä koetaan olevan positiivisia ominaisuuksia sekä seurauksia, sitä paremmin talousinformaation koetaan tukevan tulosyksiköiden ohjaustyötä. Lisäksi positiiviset mieltymykset ja kokemukset talousinformaation käytöstä ovat yhteydessä asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. Tulosyksiköiden esimiesten työkokemuksella on vaikutus talousinformaation käyttöön. Enemmän työkokemusta omaavat tulosyksiköiden esimiehet käyttävät aktiivisemmin ulkoisesta toimintaympäristöstä saatavaa epäformaalia informaatiota hyödykseen tulosyksiköidensä toiminnassa. Vähemmän aikaa tulosyksiköiden esimiehenä toimineet tarvitsevat vastaavasti enemmän opastusta talousinformaation käytössä. Aktiiviset vuorovaikutussuhteet tulosyksiköiden esimiesten ja muiden tulosyksiköiden vastuuhenkilöiden kesken sekä tulosyksiköiden esimiesten ja operatiivisten esimiesten kesken tukevat aktiivista talousinformaation käyttöä. Tämä pro gradu –tutkielma tuo lisäarvoa Suomessa tehtyihin pro gradu –tutkielmiin tuomalle esille suorituskyvyn mittauksesta saatavan talousinformaation käyttöä tulosyksikkötasolla. Erityisesti tämä tutkimus tukee toimeksiantaja X:n kehitystyötä tulosyksiköidensä talousinformaation käytön parantamiseksi.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (49 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othertalousinformaatio
dc.subject.othersuorituskyvyn mittaus
dc.subject.othertulosyksikkö
dc.subject.othertalousviestintä
dc.titleTalousinformaation käyttö tulosyksiköissä : case toimeksiantaja X
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201712084546
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLaskentatoimifi
dc.contributor.oppiaineAccountingen
dc.subject.methodTapaustutkimus
dc.date.updated2017-12-08T08:16:05Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi20421
dc.subject.ysoyritykset
dc.subject.ysolaskentatoimi
dc.subject.ysotaloustieto
dc.subject.ysoraportointi
dc.subject.ysosuorituskyky
dc.subject.ysomittaus
dc.subject.ysoesimiehet
dc.subject.ysotulosohjaus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record