Show simple item record

dc.contributor.advisorSalmikangas, Anna-Katriina
dc.contributor.advisorNg, Kwok
dc.contributor.authorKähkönen, Essi
dc.date.accessioned2017-12-01T08:37:39Z
dc.date.available2017-12-01T08:37:39Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1803587
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56076
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla European Transplant Sport Week (ETSW) -tapahtuman toteuttamista tukevissa vapaaehtoistehtävissä toimineiden vapaaehtoisten profiilia sekä selvittää vapaaehtoisten osallistumisen motiiveja. Lisäksi tutkittiin vapaaehtoisten tietämystä elinsiirron saaneiden liikunnasta ja aikomuksia toimia vapaaehtoisena jatkossa. Tutkimuksessa käsiteltiin vapaaehtoisuutta jälkimodernin yhteiskunnan piirteiden näkökulmasta, jossa refleksiivinen yksilöllisiä tarkoitusperiä tavoitteleva ja episodimaisuuteen perustuva vapaaehtoisuus on syrjäyttämässä aiempaa perinteisiin ja yhteisöllisyyteen tukeutunutta kollektiivista vapaaehtoisuutta. Tutkimus oli kvantitatiivinen tapaustutkimus, jossa aineisto kerättiin sähköisellä strukturoidulla kyselyllä. Kysely toimitettiin 182 vapaaehtoiselle. Kyselyn vastausprosentti oli 52 % (n=95). ETSW:n vapaaehtoisista 63 % oli naisia ja miehiä 37 %. Vapaaehtoiset olivat verrattain iäkkäitä, sillä vastaajien keski-ikä oli 50 vuotta. 33 % vapaaehtoisista oli eläkeläisiä ja 46 % työelämässä. Vapaaehtoisten itsearvioima tietämys elinsiirron saaneiden liikunnasta oli kasvanut merkittävästi vapaaehtoisten koulutuksen sekä tapahtumassa työskentelyn myötä. Vapaaehtoisten motiiveja tutkittiin 34 motiiviväitteellä, joiden tärkeyttä vapaaehtoiset arvioivat 5-portaisella Likertin asteikolla. Väitteet perustuivat Special Event Motivation Scaleen (SEVMS). Motiiviväitteistä muodostettiin pääkomponenttianalyysin perusteella kuusi pääkomponenttia, jotka nimettiin työura ja velvollisuus, yhteisöllisyys, tapahtuman mahdollisuudet, hyödyllisyys, perhe sekä vaihtelu ja vapaa-aika. Tärkein pääkomponentti oli hyödyllisyys ja toiseksi tärkein yhteisöllisyys. Vapaaehtoisista 62 % aikoi ehdottomasti jatkaa vapaaehtoisena urheilutapahtumissa. Hieman vajaa puolet (45 %) aikoi ehdottomasti jatkaa vapaaehtoistyötä muissa tapahtumissa, 46 % elinsiirron saaneiden liikuntatapahtumissa ja 47 % vammaisliikuntatapahtumissa. Urheiluseurassa toimiminen kiinnosti vapaaehtoisia selvästi vähemmän, sillä vain hieman reilu kolmannes aikoi ehdottomasti jatkaa vapaaehtoistyötä seuratoiminnassa. Tulokset osoittavat, että vapaaehtoisten motiivit ilmentävät kollektiiviselle vapaaehtoisuudelle tyypillisiä piirteitä, kun taas vapaaehtoisten preferenssit episodimaista tapahtumavapaaehtoisuutta kohtaan kuvaavat refleksiivistä vapaaehtoisuutta. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää urheilutapahtumien ja erityisesti vammaisurheilutapahtumien vapaaehtoisten rekrytoinnissa ja motivoinnissa. Lisäksi tulokset voivat auttaa kehittämään toimenpiteitä vapaaehtoistyön jatkamisen tukemiseksi.fi
dc.description.abstractVolunteer profile, motivation and intention for future volunteering at the European Transplant Sport Week. The purpose of the study was to describe the profile and motivation of volunteers, who worked in supportive volunteer tasks at the 2016 European Transplant Sport Week. In addition volunteers’ intentions for future volunteering and knowledge of transplant sport were examined. Volunteering was presented in the framework of collective and reflexive styles of volunteering and the characteristics of the postmodern society. In the postmodern society,reflexive volunteering with its self-serving interests and episodic nature seems to be replacing the collective volunteering based on traditions and the sense of community. In this quantitative study data were collected through an online survey. An invite to the survey was sent to 182 volunteers with the completed response rate of 52 % (n=95). 63 % of the volunteers were female and 37 % male. Volunteers were relatively old, as the average age was 50 years. A third (33 %) of the volunteers were retired and 46 % were still working. Volunteers' self-evaluated knowledge of transplant sport had increased significantly due to the volunteer training and working at the event. Volunteer motivation was studied through Special Event Motivation Scale (SEVMS) that included 34 items with 5-point Likert-scale. Principal component analysis was conducted to reduce the items to fewer components. Six components were extracted and named career & commitment, solidary, events opportunities, purposive, family and alteration & free time. The most important components were purposive and solidary. Almost two thirds (62 %) of the volunteers had definite intention to volunteer in sport events in the future. Little less than half (45 %) of the volunteers had definite intention to continue volunteering in other events. 46 % had definite intention to volunteer in transplant sport events and 47 % in disability sport events. Future volunteering in sports clubs was considered less interesting, as only a little over third (37 %) of the volunteers had definite intention to volunteer in sport clubs in the future. The results indicate, that volunteer motivation had more features of the collective style of volunteering, where as volunteers seemed to prefer the episodic forms of volunteering, which reflects the reflexive volunteerism. The results of the study can be used to recruit and to motivate volunteers in similar events as well as to develop actions for volunteer retention.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (87 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othersport events
dc.subject.othervolunteering
dc.subject.othermotivation
dc.subject.otherdisability sport
dc.titleElinsiirtoliikunnan viikon vapaaehtoisten profiili, motiivit ja aikeet vapaaehtoistyöhön jatkossa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201712014450
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikunnan yhteiskuntatieteetfi
dc.contributor.oppiaineSocial Sciences of Sporten
dc.subject.methodKvantitatiivinen tapaustutkimus
dc.date.updated2017-12-01T08:37:39Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi5032
dc.subject.ysoliikuntatapahtumat
dc.subject.ysovammaisurheilu
dc.subject.ysovapaaehtoistyö
dc.subject.ysomotiivit


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record