Show simple item record

dc.contributor.authorYlä-Mattila, Anna-Maija
dc.date.accessioned2017-11-29T11:51:18Z
dc.date.available2017-11-29T11:51:18Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1803577
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56042
dc.description.abstractVuonna 2011 saksalainen yhteiskunta järkyttyi vuosia kestäneen murhasarjan tultua ilmi. Uusnatsistisen terroristiryhmä NSU:n (Nationalsozialistischer Untergrund) oletettu kolmas jäsen Beate Zschäpe antoi ensimmäisen lausuntonsa vasta vuonna 2015. Vuonna 2013 alkaneessa oikeudenkäynnissä on syksyllä 2017 siirrytty loppupuheenvuoroihin. Tämä tutkimus käsittelee Beate Zschäpen antamassa kirjallisessa 53-sivuisessa oikeudenkäyntilausunnossa esille tulevia identiteettejä sekä sitä, millaisin kielellisin keinoin niitä konstruoidaan. Koska kyse on kielestä vallankäytön välineenä, soveltuu kriittinen diskurssintutkimus tämän tutkimuksen teoreettis-metodiseksi taustaksi. Analyysi on toteutettu yhden tietyn analyysimallin sijaan laajaan aiempaan tutkimustietoon pohjaten, käyttäen tukena mm. tekstuaalista interventiota (Pope 1995) sekä retoristen keinojen tutkimusta (mm. Potter 1996). Kriittisen diskurssintutkimuksen tavoin analyysissa on heijastettu mikrotason kielellisen tutkimuksen lisäksi myös makrotason, eli yhteiskunnallisen ja sosiaalisen tason, ja aineiston dynaamista suhdetta toisiinsa. Tutkimus antoi tulokseksi yhdeksän merkittävää identiteettiä, jotka voitiin jakaa ajallisesti kolmeen ryhmään. Aineistosta nousi esille identiteettejä, joita on konstruoitu rikosten ajalle, sekä identiteettejä, jotka eivät ole ajallisesti luokiteltavissa. Lisäksi aineistosta oli tunnistettavissa identiteettejä, jotka ajoittuvat nykyhetkeen eli vuoteen 2015, jolloin Zschäpe antoi lausuntonsa. Merkittävimmäksi identiteetiksi nousi uhri-identiteetti, joka voitiin jakaa tarkemmin rakkauden uhrin, muiden ihmisten uhrin sekä olosuhteiden uhrin identiteetteihin. Lisäksi lausunnossa korostuivat mm. syyttömän ja rehellisen ihmisen identiteetti sekä pelokkaan ja ulkopuolisen henkilön identiteetit. Lausunnossa oli myös havaittavissa selkeää identiteettien kamppailua. Kielellisiin keinoihin, joilla identiteettejä on konstruoitu, lukeutuivat mm. ääri-ilmaisujen käyttö, toimijuuden keinot sekä erilaiset leksikaaliset valinnat kuten verbivalinnat. Yhdeksi merkittäväksi tulokseksi voidaan lisäksi katsoa makrotason selkeä heijastuminen mikrotasoon, sillä usean identiteetin taustalla toimivat erilaiset yhteiskunnalliset keskustelunaiheet. Makrotason tarkastelu osoitti lausunnon saaneen skeptisen vastaanoton yhteiskunnassa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (91 sivua)
dc.language.isoger
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherZschäpe, Beate
dc.subject.otherNSU
dc.subject.otherNeonazismus
dc.subject.otherGerichtsprozess
dc.subject.otherIdentität
dc.subject.otherIdentitätskonstruktionen
dc.subject.otherkritische Diskursforschung
dc.subject.otherRhetorik
dc.subject.otherextremer Ausdruck
dc.subject.otherAgens
dc.title"Es war eine unendliche Leere in mir" : eine kritische Diskursanalyse zu den Identitätskonstruktionen der mutmaßlichen Rechtsterroristin Beate Zschäpe in ihrer Aussage vor dem Gericht im Dezember 2015
dc.title.alternativeKritische Diskursanalyse zu den Identitätskonstruktionen der mutmaßlichen Rechtsterroristin Beate Zschäpe in ihrer Aussage vor dem Gericht im Dezember 2015
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201711294419
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSaksan kieli ja kulttuurifi
dc.contributor.oppiaineGerman Language and Cultureen
dc.subject.methodKriittinen diskurssintutkimus
dc.date.updated2017-11-29T11:51:18Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi308
dc.subject.ysokontekstianalyysi
dc.subject.ysooikeudenkäynti
dc.subject.ysopuolustuspuheet
dc.subject.ysoretoriikka
dc.subject.ysoidentiteetti
dc.subject.ysoterroristit
dc.subject.ysouusnatsismi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record