Show simple item record

dc.contributor.advisorJantunen, Jarmo
dc.contributor.authorHuuskonen, Inka
dc.date.accessioned2017-11-26T19:58:26Z
dc.date.available2017-11-26T19:58:26Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1802398
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56004
dc.description.abstractTässä maisterintutkielmassa tutkin kotimaisten kaunokirjallisten esikoisteosten takakansitekstejä promotionaalisuuden näkökulmasta. Työssäni ymmärrän promotionaalisuuden laajasti kaikiksi niiksi keinoiksi, joilla pyritään herättämään potentiaalisen ostajan kiinnostus. Käytännössä tarkastelen tutkielmassani niitä kielellisiä keinoja, joita käytetään kirjan markkinoimiseksi, eli kuinka takakansitekstin lukija yritetään houkutella lukemaan koko kirja. Tutkimuskysymykset, joiden kautta aihettani tarkastelen, ovat: 1) Millainen rakenne esikoisteosten takakansiteksteissä on ja millaisista osioista ne rakentuvat? 2) Millaisilla sanavalinnoilla luodaan markkinoiville teksteille ominaista positiivista sävyä ja mielikuvaa? 3) Millaisina erilaisina kielellisinä keinoina promotionaalisuus teksteissä näkyy? Teoreettisina viitekehyksinä tutkielmassani käytän diskurssintutkimusta ja erityisesti systeemis-funktionaalista kieliteoriaa. Työssäni hyödynnän diskurssin laajaa määritelmää, jonka mukaan diskurssi on todellista kielenkäyttöä ja diskurssintutkimuksessa siis tarkastellaan kieltä sen todellisissa esiintymisympäristöissä ja sellaisena kuin se esiintyy. Systeemis-funktionaalisesta teoriasta hyödynnän metafunktioiden käsitteitä. Systeemis-funktionaalisessa teoriassa tunnistetaan kielen metafunktioiksi ideationaalinen, interpersonaalinen sekä tekstuaalinen metafunktio. Koska takakansitekstit markkinoivina teksteinä pyrkivät houkuttelemaan lukijansa ostamaan tai lukemaan kyseisen kirjan, on metafunktioista oman työni kannalta vuorovaikutukseen ja sosiaalisten suhteiden rakentumiseen linkittyvä interpersonaalinen metafunktio olennaisin. Aineistonani käytän vuonna 2015 ilmestyneiden kaunokirjallisten esikoisteosten takakansitekstejä. Aineistoni koostuu 36 kirjan takakansiteksteistä. Analysoin aineistoani laadullisen tutkimuksen menetelmien avulla. Tutkimusmetodini on aineistolähtöistä, teoriaohjaavaa analyysia, jossa hyödynnän diskurssintutkimuksen, systeemis-funktionaalisen teorian sekä genrentutkimuksen käsitteitä. Analyysissani havaitsin, että esikoisteosten takakansitekstit eroavat tunnettujen kirjailijoiden teosten takakansiteksteistä pääasiassa sen suhteen, kuinka niissä kirjailijaa esitellään. Aineistoni perusteella esikoiskirjailijan status on olennainen osa kirjan markkinointia, sillä lähes jokaisessa aineistoni teksteissä mainittiin teoksen olevan kirjoittajansa ensimmäinen – osassa useaan kertaan. Aineistoni perusteella takakansiteksteissä kirjaa markkinoidaan toisaalta kuvailemalla kirjaa sävyltään po-sitiivisilla sanoilla. Toisaalta myös perusmerkitykseltään negatiivisia sanoja käytetään, mutta tällöin nähdäkseni sanavalintojen funktiona on kirjan tyylin ja genren kuvaaminen, jolla pyritään ilmaisemaan teoksen kohderyhmä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (70 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othermetafunktiot
dc.subject.othertakakansitekstit
dc.subject.othermarkkinoiva diskurssi
dc.titlePromotionaalisuus esikoisteosten takakansiteksteissä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201711264377
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.subject.methodDiskurssianalyysi
dc.date.updated2017-11-26T19:58:27Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysokirjallisuus
dc.subject.ysomarkkinointi
dc.subject.ysoesikoisteokset
dc.subject.ysokannet
dc.subject.ysomarkkinointiviestintä
dc.subject.ysomyynninedistäminen
dc.subject.ysomielikuvamarkkinointi
dc.subject.ysoperinnelajianalyysi
dc.subject.ysotekstintutkimus
dc.subject.ysodiskurssintutkimus
dc.subject.ysosysteemis-funktionaalinen kielioppi
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record