Show simple item record

dc.contributor.advisorIsosomppi, Leena
dc.contributor.authorKekäläinen, Heikki
dc.contributor.authorSintonen, Sinimaarit
dc.date.accessioned2017-11-21T18:07:40Z
dc.date.available2017-11-21T18:07:40Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1857882
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/55968
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tutkitaan historiataitojen opettamista alakoulussa sekä pedagogisten liveroolipelien käyttöä historian opetuksen menetelmänä. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää, miten luokanopettajat näkevät historian oppiaineena ja miten he opettavat opetussuunnitelman edellyttämiä historiataitoja. Historiataitojen opettamiseen syvennytään tarkemmin tutkimalla opettajien kokemuksia pedagogisten liveroolipelien käytöstä historian opetuksen menetelmänä. Tutkimuksen teoriaosuudessa muodostetaan kuva historiasta tieteenalana ja oppiaineena sekä sen roolista opetussuunnitelmassa. Lisäksi taustoitetaan opettajien pedagogisen ajattelun muodostumista sekä selvitetään, mitä tarkoitetaan pedagogisilla liveroolipeleillä. Historiataitojen opettamista alakoulussa selvitettiin kahdella ryhmähaastattelulla ja pedagogisia liveroolipelejä käsittelevä aineisto hankittiin kolmella yksilöhaastattelulla. Tutkimus on laadullinen. Aineistojen analyysissa sovelletaan sekä sisällönanalyysia että eksistentiaaliseen fenomenologiaan pohjautuvaa analyysia. Tutkimuksemme perusteella luokanopettajat hahmottavat historian sekä tieto- että taitoaineeksi. Taitojen opettaminen nähdään tärkeänä mutta haastavana tehtävänä. Haasteita luovat ajanpuute sekä tietomäärä. Erityisen hankalaksi koetaan historiataitojen arviointi. Opettajien kokemukset pedagogisten liveroolipelien käytöstä historian opetuksessa olivat pääosin positiiviset. Menetelmä koettiin innostavana sekä oppilaita motivoivana ja siten oppimistuloksia parantavana. Menetelmän varjopuolena koettiin olevan sen vaativuus ja työteliäisyys.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (130 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherpedagoginen sisältötieto
dc.subject.otherpedagoginen liveroolipeli
dc.subject.otheredularp
dc.titleHistoriataitojen opetus alakoulussa : esimerkkimenetelmänä pedagogisten liveroolipelien mahdollisuudet historian opetuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201711214326
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.subject.methodKvantitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2017-11-21T18:07:41Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysohistoria
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysotaidot
dc.subject.ysoopetusmenetelmät
dc.subject.ysoliveroolipelit
dc.subject.ysoroolipelit


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record