Show simple item record

dc.contributor.advisorKotiranta, Tuija
dc.contributor.advisorNärhi, Kati
dc.contributor.advisorKuronen, Marjo
dc.contributor.authorSarantaus, Antti
dc.date.accessioned2017-11-07T15:00:31Z
dc.date.available2017-11-07T15:00:31Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1737086
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/55790
dc.description.abstractAmmatillisessa lisensiaatintutkimuksessa haetaan vastausta kysymykseen, miten sosiaalitoimessa työskennellään lapsiperheiden asumisen ongelmissa. Tutkimuksessa selvitetään, mitä työmenetelmiä ja orientaatioita sosiaalitoimen työntekijöillä on käytössään lapsiperheiden asumisen ongelmissa ja miten näitä työmenetelmiä ja orientaatioita työssä on käytetty. Tutkimusaineistona ovat 18 kriisiasunnossa asuneen lapsiperheen asiakasasiakirjat. Aineiston analyysimenetelmänä on käytetty teemoittelua. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään asunnottomuuden ja sosiaalityön suhdetta sekä sosiaalityön työmenetelmiä ja orientaatioita. Tutkimuksen pääkäsitteinä ovat kunnallinen sosiaalitoimi, asunnottomuus, aikuissosiaalityö, lastensuojelu, toimeentulotuki ja asiakasasiakirjat. Tutkimustulosten perusteella kunnallisen sosiaalitoimen aikuissosiaalityön ja lastensuojelun asiakastyön työmenetelmät ovat lakisidonnaisia. Lähes kaikki aikuissosiaalityön työmenetelmät olivat kytköksissä taloudelliseen apuun. Aikuissosiaalityön keskiössä oli taloudellisen avun ohella pyrkimys asiakasperheiden vuokranmaksujen kontrollointiin. Asiakastyön työmenetelmät näyttäytyivät yksipuolisina. Perustoimeentulotuen Kelaan siirtyminen 1.1.2017 antanee aikuissosiaalityölle mahdollisuuden kehittää ja monipuolistaa työmenetelmiään. Tutkimuspaikkakunnalla ainoastaan lastensuojelun työntekijöillä oli oikeus asuttaa lapsiperheitä tilapäismajoitukseen. Lastensuojelulla oli tutkimustulosten mukaan suuri merkitys perheiden asumisen ongelmatilanteissa. Lastensuojelun asiakastyön työmenetelmät olivat aikuissosiaalityön tavoin lakisidonnaisia. Työmenetelmät olivat vaihtoehdottomia, koska lastensuojelun työntekijöillä ei ollut perheiden akuuteissa asumistilanteissa muita mahdollisuuksia kuin turvata lapsiperheiden asuminen. Lastensuojelussa perheitä autettiin asumisen turvaamisen ohella myös uusien asuntojen hakemisessa kriisiasuntojen tilalle. Tutkimuksen perusteella sekä aikuissosiaalityön ja lastensuojelun orientaatiot olivat palvelujärjestelmäkeskeisiä ja lakiperusteisia. Työskentelyorientaatiossa oli eniten aineksia Paynen (2002) kuvailemasta individualistis-reformistisesta ja Raunion (2009) palvelujärjestelmäkeskeisestä orientaatiosta. Juhila (2006) on tarkastellut sosiaalityötä sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamisina, suhteina ja rooleina. Sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamisista muodostui aineistossa liittämis-, kontrolli- ja huolenpitosuhteita.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (134 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othersosiaalityö
dc.subject.otherasunnottomuus
dc.subject.othertyömenetelmä
dc.subject.otherorientaatio
dc.subject.otherasiakasasiakirjat
dc.titleLapsiperheiden asumisen ongelmien käsittely sosiaalitoimessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201711074159
dc.type.ontasotLisensiaatintyöfi
dc.type.ontasotLicentiate thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.subject.methodTapaustutkimus
dc.date.updated2017-11-07T15:00:31Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysoaikuissosiaalityö
dc.subject.ysolastensuojelu
dc.subject.ysolapsiperheet
dc.subject.ysoasunnottomuus
dc.subject.ysososiaalityöntekijät
dc.subject.ysotyömenetelmät
dc.subject.ysoperehtyminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record