Show simple item record

dc.contributor.advisorMarjo Kuronen
dc.contributor.authorWillman, Laura
dc.date.accessioned2017-09-25T17:52:42Z
dc.date.available2017-09-25T17:52:42Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1725306
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/55438
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkasteltiin, miten lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijöiden tieto ja osaaminen muodostuvat heidän perehtyessään työhönsä; miten he saavat tietoa perehtyessään työhönsä; mitä tietoa he saavat ja miten he kokevat tiedon saannin työhön perehtymisessä. Lastensuojelun työ on vaativaa ja työntekijöiden osaamiseen tulee panostaa jo alkuvaiheessa työn laadukkuuden ja työntekijöiden työssä jaksamisen kannalta. Tutkimusaineisto koostui kahdeksasta lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijän avoimesta yksilöhaastattelusta. Tulokset analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Työhön perehtymisessä saatu tieto jakautui tietoon laista, asiakkaiden ongelmista, lastensuojelun prosessista ja asiakkaan kohtaamisesta. Kaiken kaikkiaan tietoa saatiin kaikista edellä mainituista eniten ihmisiltä työpaikassa yhteisesti jaettuna ymmärryksenä, käytännön viisautena. Dokumentoidulla proseduurisella ja teoreettisella tiedolla oli myös olennainen rooli saadussa tiedossa, vaikkakin vähäisempi rooli. Asiakkaan kohtaamiseen ja lastensuojelun prosessiin liittyvää tietoa saatiin pääasiassa vain ihmisten kautta. Tietoa saatiin ohjatussa työhön perehdytyksessä, työparityöskentelyssä työparin työskentelyä seuraamalla ja työparin kanssa keskustelemalla, työkavereilta kysymällä ja heidän kanssaan keskustelemalla, johtavilta sosiaalityöntekijöiltä kysymällä ja heidän kanssaan keskustelemalla, tiimikokouksissa keskustelemalla ja keskusteluja seuraamalla, yhteistyökumppaneilta kysymällä ja heidän kanssaan keskustelemalla ja verkostopalavereihin osallistumalla, koulutuksiin osallistumalla sekä tietoa hakemalla ja saamalla muista työpaikan kirjallisista resursseista. Työkavereiden kanssa keskustelut ja heiltä kysyminen sekä säännölliset tiimikokoukset työkavereiden kanssa näyttäytyivät toimivilta ja luotettavilta tiedon saamisen kanavilta. Koulutukset koettiin hyviksi ja niihin oli mahdollisuuksia osallistua, mutta koulutusten ajoitus tiedon vastaanottamisen ja sen hyödyntämisen kannalta näyttäytyi oleelliselta asialta oppimisen kannalta. Johtavilta sosiaalityöntekijöiltä ei ollut yhtä helppo saada tietoa ja heiltä tietoa kysyttiin ja saatiin enemmänkin haasteellisimmissa tapauksissa. Kokemukset työparityöskentelyn mahdollisuuksita vaihtelivat, ja moni koki sitä olevan liian vähän. Työpareilta saatuun tietoon luotettiin. Työpaikalla järjestetty perehdytys näyttäytyi puutteellisena ja vähäisenä. Muista kirjallisista lähteistä haettiin tietoa vaihtelevasti tai melko vähän. Kiire näyttäytyi suurimpana haasteena saada tietoa kaikissa tiedon saannin tavoissa. Perehdytyksen ohjauksen, työkavereiden kanssa keskustelemisen ja heidän kanssaan työskentelyn, erityisesti työparityöskentelyn muodossa koettiin vähentävän emotionaalista stressiä. Ohjattuun työhön perehdyttämiseen sekä työparityöskentelyyn tulee panostaa työpaikoilla enemmän, koska ne koettiin puutteellisiksi ja tietoa asiakkaan kohtaamisesta saatiin melkein ainostaan niiden kautta. Lisäksi niiden koettiin vähentävän emotionaalista stressiä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (97 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherlastensuojelun sosiaalityö
dc.subject.othertieto
dc.subject.othertyöhön perehtyminen ja perehdyttäminen
dc.titleTiedon ja osaamisen muodostuminen lastensuojelun avohuollon sosiaalityön työhön perehtymisessä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201709253815
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.date.updated2017-09-25T17:52:42Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysolastensuojelu
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysososiaalityöntekijät
dc.subject.ysoosaaminen
dc.subject.ysoperehdyttäminen
dc.subject.ysoosaamisen siirto
dc.subject.ysotyössäoppiminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record