Show simple item record

dc.contributor.advisorSiitonen, Marko
dc.contributor.authorBagdasarov, Riina
dc.date.accessioned2017-09-25T16:30:51Z
dc.date.available2017-09-25T16:30:51Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1725276
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/55436
dc.description.abstractOne of the biggest challenges for internationalizing businesses is to develop and maintain efficient internal communication processes across national and cultural borders. This thesis aims to examine what are the most important organizational structures and communicational practices for a successful multinational headquarters-subsidiary relationship, and what do the communicational practices, such as the mechanics of language use and interunit knowledge-transfer, imply about the efficiency of global co-operation. This study considers the experiences of one case company’s Finnish headquarters and Dutch subsidiary on internal communication in a crucial phase of internationalization. The data was collected by interviewing Finnish and Dutch managers and employees working in different positions in the case company. This method enabled an in-depth focus on the perceptions of interunit communication between the globally dispersed units. A qualitative, inductive research method was used in this study to allow the results to naturally emerge from the data while interpreting the phenomenon of interunit communication within a real-life setting of one company. The findings supported the prior research highlighting the multinational company as a knowledge-based network, and brought forth the importance of efficient knowledge-transfer processes as a competitive advantage of multinational companies. Contrary to prior research, the issue of cultural differences was not experienced as a significant risk for either interunit communication nor the headquarters-subsidiary relationship in this case company. However, diversity in languages and communicational practices was seen to hinder the interaction between the units. The results indicated that language and communication management were required specifically in the early phase of internationalization of the case company to be able to build a successful interunit relationship when aiming for both local responsiveness and global integration.en
dc.description.abstractYksi yritysten kansainvälistymisen suurimmista haasteista on luoda ja ylläpitää tehokasta viestintää yrityksen eri maiden yksiköiden välillä. Tämä opinnäytetyö pyrkii selvittämään, mitkä ovat tärkeimmät organisatoriset rakenteet ja viestintäkäytännöt onnistuneessa monikansallisessa emo- ja tytäryhtiön välisessä suhteessa sekä mitä eri viestintäkäytänteet, kuten kielten käyttö sekä sisäisen tietämyksen ja osaamisen siirto, osoittavat globaalin yhteistyön tehokkuudesta. Tutkimuksessa tarkastellaan yhden yrityksen suomalaisen emoyhtiön ja hollantilaisen tytäryhtiön kokemuksia sisäisestä viestinnästä kansainvälistymisen ratkaisevassa vaiheessa. Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla suomalaisia ja hollantilaisia, eri asemissa työskenteleviä henkilöitä. Tämä menetelmä mahdollisti perusteellisen paneutumisen maantieteellisesti hajallaan olevien yksiköiden käsityksiin sisäisestä viestinnästä. Tutkimuksessa käytettiin kvalitatiivista, induktiivista tutkimusmenetelmää, jonka avulla tulokset nousivat luonnollisesti esiin aineistosta tulkittaessa sisäisen viestinnän ilmiötä yhden yrityksen oikeassa ympäristössä. Tulokset tukivat aiempaa tutkimusta korostaen monikansallista yhtiötä tietopohjaisena verkostona ja tuomalla esille tehokkaiden tiedonsiirtoprosessien merkityksen monikansallisten yritysten kilpailuetuna. Aiemmasta tutkimuksesta poiketen, tässä tapaustutkimuksessa ja kulttuurierojen kysymystä ei havaittu merkittäväksi riskiksi sisäisessä viestinnässä tai emo- ja tytäryhtiön välisessä suhteessa. Kielten ja viestintäkäytäntöjen moninaisuuden havaittiin kuitenkin rajoittavan yksiköiden välistä vuorovaikutusta. Tulokset osoittivat, että kielen ja viestinnän hallintaa vaadittiin erityisesti yrityksen kansainvälistymisen varhaisessa vaiheessa, jotta pystyttiin rakentamaan onnistunut sisäinen suhde, kun tähdätään sekä paikalliseen reagoivuuteen että globaaliin integraatioon.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (117 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoeng
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othermultinational company (MNC)
dc.subject.otherinterunit communication
dc.subject.otherheadquarters
dc.subject.othersubsidiary
dc.subject.otherdiversity
dc.subject.otherinternationalization
dc.title"I felt like a lonely person in the desert" : a case study on factors moderating interunit communication in multinational headquarters-subsidiary relationship
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201709253813
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainekulttuurienvälinen viestintäfi
dc.contributor.oppiaineMaster's Degree Programme in Intercultural Communicationen
dc.subject.methodTapaustutkimus
dc.date.updated2017-09-25T16:30:52Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3134
dc.subject.ysokansainväliset yritykset
dc.subject.ysoviestintäkulttuuri
dc.subject.ysosisäinen tiedotus
dc.subject.ysoemoyhtiöt
dc.subject.ysotytäryhtiöt
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysokansainvälistyminen
dc.subject.ysokielitaito
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record