Show simple item record

dc.contributor.advisorLuoma, Eetu
dc.contributor.authorTahvanainen, Samuli
dc.date.accessioned2017-09-12T07:39:07Z
dc.date.available2017-09-12T07:39:07Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1722376
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/55321
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kirjallisuuskatsauksen ja empiirisen tutkimuksen avulla: mitä kompetensseja digikehitysjohtajan (eng. Chief Digital Officer, CDO) tehtävissä tarvitaan? Digitalisaatio on Mooren lain aikaansaama teknologian kehittymisen ilmiö, joka saa aikaan muutoksia, niin yksilö-, yritys- kuin yhteiskuntatasoilla. Yritysten näkökulmasta siihen liittyy keskeisesti digitaalinen transformaatio, jossa teknologian mahdollisuuksia pyritään hyödyntämään yrityksessä digitalisoinnin avulla. Digitaalinen transformaatio vaikuttaa yrityksiin monella tavalla, ja sen hyödyt ovat parhaiten nähtä-vissä asiakaskokemuksessa, prosesseissa ja liiketoimintamalleissa. Transformaation hallitsemiseksi, yrityksiin on nimetty digikehitysjohtajan rooli. Rooli sisältää digitaalisen transformaation hallintaan liittyviä tehtäviä, kuten muutoksen johtamisen, strategiatyön ja asiakaskokemuksen kehittämisen. Lisäksi digikehitysjohtajan toimenkuvaan kuuluu usein liiketoiminnasta vastaavan muutosjohtajan rooli. Tutkimusten mukaan digikehitysjohtajalla on havaittavissa erilaisia roolityyppejä. Digikehitysjohtaja toimii usein yrityksen johtoryhmässä, korkealla hierarkiassa ja sen toiminta ulottuu organisaation eri yksiköihin. Digikehitysjohtajan roolin tehtävissä vaadittavista kompetensseista ei ole tehty paljoa aikaisempaa tutkimusta. Tämä tutkimus tarjoaa uutta tietoa liittyen digikehitysjohtajan kompetensseihin. Tutkimuksen mukaan roolissa tarvittavat kompetenssit rakentuvat yksilöllisten- ja ammatillisten kompetenssien kautta, joita liiketoiminnalliset- ja tekniset kompetenssit vahvistavat. Substanssiosaamisen kannalta liiketoiminnallinen tietämys korostuu tehtävien liiketoiminnallisen päävastuun kautta, mutta tehtävissä tarvitaan myös laajaa yleisen tason teknologista tietämystä.fi
dc.description.abstractThe aim of this master’s thesis is to explain what competencies are needed in working as a Chief Digital Officer (CDO). According to the previous research, digitalization is a phenomenon driven by Moore’s law and rapid advancements in information technology. It makes impacts and changes in individuals’, com- panies’ and societies’ points of view. From the company’s perspective, digitali- zation occurs in a form of digital transformation, that includes exploitation of technologies’ possibilities. Digitalization makes impacts on companies in many levels. Its advantages are best seen in customer experience, processes and busi- ness models. Companies have appointed the new role of CDO to manage the digital transformation. The role of CDO includes tasks that are highly incorpo- rated with digital transformation activities, change management, strategy and customer experience. It is often portrayed as a change manager but earlier stud- ies have identified different managerial role types of CDO. Often CDO is a part of the top management team, high in company hierarchy and makes effects across all company units. There is only few prior researches about the compe- tencies needed in working as CDO. This study will provide new and valuable information about the competencies of CDO. According to the research the competencies of the CDO are built from personal competencies and profession- al competencies that are strengthen by business competences and technical competencies. Business competencies of CDO are the more important than technical expertise and based on the study, a common level of knowledge in technology is seen suitable in the role. This is highlighted by the business focus of CDO. Keywords: Digitalization, Digital Transformation, Impact, CDO, Chief Digital Officer and Competenciesen
dc.format.extent1 verkkoaineisto (92 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherdigitaalinen transformaatio
dc.subject.otherdigikehitysjohtajat
dc.subject.otherChief Digital Officer
dc.subject.otherdigitalization
dc.subject.otherdigital transformation
dc.subject.otherdigital Transformation
dc.titleDigikehitysjohtajan tehtävissä tarvittavat kompetenssit : laadullinen tutkimus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201709123709
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2017-09-12T07:39:07Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysodigitalisaatio
dc.subject.ysokilpailuetu
dc.subject.ysoliiketoimintaprosessit
dc.subject.ysoasiakaskokemus
dc.subject.ysostrategiatyö
dc.subject.ysomuutosjohtaminen
dc.subject.ysojohtajat
dc.subject.ysokompetenssi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record