Show simple item record

dc.contributor.advisorAro, Mikko
dc.contributor.authorPeltola, Ilona
dc.date.accessioned2017-09-04T06:51:07Z
dc.date.available2017-09-04T06:51:07Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1721292
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/55259
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälaiset taustatekijät ovat erityisen tyypillisiä sellaisille lapsille, jotka eivät oppineet lukemaan koulussa ensimmäisen luokan aikana sekä verrata, eroavatko nämä taustatekijät hitaasti oppivien lasten sekä jo kehittyneempien lukijoiden taustatekijöistä. Tutkimus on osa Jyväskylän yliopiston Agora Centerin ja Niilo Mäki Instituutin DysGeBra-tutkimushanketta. Aikaisemmassa tutkimuksessa on havaittu, että lukemisvaikeuksisten las- ten perheissä muillakin perheenjäsenillä esiintyy lukemisen vaikeuksia ja näihin vaikeuksiin liittyviä muita seikkoja, kuten matala koulutustaso. Lisäksi tällaisilla lapsilla esiintyy usein muitakin oppimisvaikeuksia, jotka vaikuttavat heidän koulunkäyntiinsä. Nämä lapset saavat koulussa paljon tukea haasteistaan johtuen. Tutkimusaineisto kerättiin lasten vanhemmilta taustatietolomakkeella, joka selvitti lapsen perhe- ja oppimisvaikeustaustaa sekä erilaisia lapsen saamia tukimuotoja. Lomaketta analysoitiin tilastollisilla menetelmillä hyödyntäen kuvailevaa dataa, ristiintaulukointia sekä keskiarvovertailuja. Lisäksi tutkimuksen ryhmäjaon muodostamisessa hyödynnettiin lapsille teetettyjen lukutaitomittausten tuloksia. Tässä tutkimuksessa havaittiin, että ne lapset, jotka eivät oppineet luke- maan ensimmäisen luokan aikana, olivat taustatekijöiltään hyvin samankaltaisia kuin aiemmassa tutkimuksessa lapset, joilla on lukemisvaikeuksia. Tutkimuksen merkittävin tulos oli, että nämä kaikista heikoimmat lukijat saivat tilastollisesti merkitsevästi enemmän tukea koulussa kuin muut tutkimukseen osallistuneet lapset. Lisäksi he erosivat muista ryhmistä erityisesti muiden oppimisvaikeuksien suhteen; heikoimmilla lukijoilla esiintyi useammin monta oppimisvaikeutta yhtäaikaisesti. Tutkimus vahvistaa aiempaa tutkimusta siitä, että kouluissamme on opetusta hylkiviä oppilaita eli lapsia, joiden lukutaito ei kehity, vaikka he saisivat suuren osan koulun tukiresurssista. Tällaisten lasten opetusta tulisi tutkia ja kehittää jatkossakin.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (55 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otheropetusta hylkivät oppilaat
dc.titleLapset, jotka eivät opi lukemaan ensimmäisen luokan aikana : heikoimpien lukijoiden tyypilliset taustatekijät
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201709043648
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.date.updated2017-09-04T06:51:07Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysolukutaito
dc.subject.ysolukeminen
dc.subject.ysooppimisvaikeudet
dc.subject.ysolukihäiriöt
dc.subject.ysodysleksia
dc.subject.ysokomorbiditeetti
dc.subject.ysooppimisvalmiudet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record