Show simple item record

dc.contributor.advisorAstikainen, Piia
dc.contributor.authorHeikura, Emma
dc.contributor.authorLilja, Margareetta
dc.date.accessioned2017-08-16T19:13:41Z
dc.date.available2017-08-16T19:13:41Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1719651
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/55126
dc.description.abstractNuorten (n=17, iän vaihteluväli 20-27) ja ikääntyvien (n=15, iän vaihteluväli 65-75) aivovasteita sähköisten ärsykkeiden sijaintimuutoksiin mitattiin aivomagneettikäyrällä (MEG) aktiivisessa ja passiivisessa tutkimusasetelmassa. Myöhemmin osallistujat suorittivat sarjan neurokognitiivisia testejä. Aikaisen latenssin aistiärsykkeiden suodattamiseen liittyvien aivovasteiden amplitudeja (M50 ja M100) ja eroavuuden havaitsemiseen, ärsykkeisiin orientoitumiseen ja kohteiden tunnistamiseen liittyviä myöhempiä aivovasteita (MMR, M200 ja M300) analysoitiin ja vertailtiin ikäryhmien välillä. M100 amplitudissa oli havaittavissa merkittävää vaimentumista standardiärsykkeiden kohdalla nuorten aikuisten ryhmässä. Ikääntyvien aikuisten ryhmässä vaimentumista ei tapahtunut aistiärsykkeiden suodattamisen kapasiteetissa tapahtuvien ikääntymismuutosten vuoksi. Neurokognitiivisissa testeissä suoriutumisen riippuvuutta M50 ja M100 vasteiden amplitudeista ja latensseista tarkasteltiin Pearsonin korrelaatiokertoimella. Merkitsevät korrelaatiot antavat tentatiivista tukea prosessointinopeuden ja eksekutiivisen kontrollin sekä M100 amplitudin ja työmuistikapasiteetin välisestä yhteydestä nuorilla aikuisilla. MMR ja M300 komponenttien amplitudit olivat pienempiä ikääntyvillä aikuisilla passiivisessa tutkimusasetelmassa, mikä vahvistaa käsitystä eroavuuden havaitsemisessa tapahtuvasta ikääntymiseen liittyvästä heikentymisestä. Merkittäviä eroja aktiivisen tutkimusasetelman M200 tai M300 vasteissa ei ollut havaittavissa ryhmien välillä. Mahdollinen selitys havainnoille on, että aktiivinen tarkkaavuus voi kompensoida ikääntymismuutoksia kognitiivisissa kyvyissä. Korrelaatiot MMR, M200 ja M300 vasteiden ja kognitiivisten testien välillä osoittivat yhteyden eroavuuden havaitsemisen ja työmuistikapasiteetin sekä eroavuuden havaitsemisen ja eksekutiivisen kontrollin välillä nuorten aikuisten ryhmässä. Heikentyvä aistiärsykkeiden suodattamisen ja muutoksenhavaitsemisen kyky kuuluu terveeseen ikääntymiseen ja on havaittavissa somatosensoristen ärsykkeiden aikaansaamissa aivovasteissa ennen kuin ikääntymismuutokset ovat havaittavissa käytöksen tasolla. Aktiivinen tarkkaavuus kompensoi ikääntymiseen liittyvää heikentymistä kognitiivisissa toiminnoissa.fi
dc.description.abstractThe present study recorded somatosensory evoked fields (SEFs) with magnetoencephalography (MEG) to changes in location of electrical pulses of young (n=17, age range 20-27) and older (n=15, age range 65-75) adults. The participants were presented with rapid changes in stimulus location to which they were instructed to either attend or not attend to. They subsequently completed a series of cognitive tests. SEF components associated with sensory gating (M50 and M100) and change detection, stimulus orientation and target recognition (MMR, M200, M300) were analyzed and compared between groups. A significant attenuation in M100 amplitude was observed in response to the standard stimulus for young adults but not for older adults owing to age-related weakening of sensory gating. Pearson’s correlation coefficient was used to measure the correlation between the amplitudes and latencies of M50 and M100 and performance in neuropsychological tests in both groups. A correlation between early measures of processing speed and executive control and an association between M100 amplitude and working sensory memory for young adults was obtained. MMR and M300 amplitudes were attenuated in the older adults group but not among young adults suggesting weakening change detection and target recognition capacity in aging. No significant differences in the attended M200 or M300 were observable between groups perhaps due to the compensatory role of active aging in age-related cognitive decline. Correlations between MMR, M200 and M300 responses and performance in neuropsychological tests suggested a connection between active change detection and working memory performance and passive change detection and executive control but only for young adults. Healthy aging appears to be accompanied by weakening sensory gating and change detection capacity which may be observable using somatosensory evoked fields before age-related cognitive decline becomes apparent behaviorally. Active attention may compensate for age-related weakening in cognitive capacity.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (39 sivua)
dc.language.isoeng
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otheraging
dc.subject.otherhealthy aging
dc.subject.otheraging brain
dc.subject.othersomatosensory evoked fields
dc.subject.otherMMR
dc.titleSomatosensory evoked fields and cognitive functioning in healthy aging
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201708163506
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.date.updated2017-08-16T19:13:41Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysoikääntyminen
dc.subject.ysomuutokset
dc.subject.ysokognitiiviset taidot
dc.subject.ysotarkkaavaisuus
dc.subject.ysohavaitseminen
dc.subject.ysomuisti
dc.subject.ysoMEG
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record