Show simple item record

dc.contributor.authorRossi, Anna
dc.date.accessioned2017-08-16T09:31:16Z
dc.date.available2017-08-16T09:31:16Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1718078
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/55119
dc.description.abstractTämän laadullisen tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitä vajaan vuoden mittaiseen life coach -koulutukseen osallistuvat aikuisopiskelijat kokivat koulutusjakson aikana, millaista oppimista koulutuksen aikana tapahtui sekä miten koulutuksen vaikutukset näkyivät opiskelijoiden arjessa. Tutkimuksen teon aikana tutkimuksen fokus tarkentui, ja keskeiseksi nousivat kokemuksellisen oppimisen merkitys sekä opiskelijoiden koulutusvuoden aikana kokema henkilökohtainen oppimis- ja kasvuprosessi. Tutkimuksen taustateoriana on fenomenologis-hermeneuttinen lähestymis- tapa, jonka pohjalta tutkimusmenetelmäksi valikoitui haastattelututkimus. Aineistonkeruu toteutettiin avoimien haastatteluiden muodossa. Tutkimusta varten haastateltiin kahdeksaa lukuvuonna 2013-2014 järjestettyyn life coach -koulutukseen osallistujaa. Haastattelut pidettiin koulutuksen loppuvaiheessa. Aineisto analysoitiin fenomenologisen sisällönanalyysin keinoin. Haastatteluista kävi ilmi, että opiskelijat kokivat käytännön valmennusharjoittelun ja kokemuksen kautta oppimisen life coach -koulutuksen aikana merkitykselliseksi. Haastateltavat kokivat myös käytännön valmennustaitojen oppimisen lisäksi käyvänsä läpi syvempää, henkilökohtaista kehitysprosessia. Tutkimustulosten perusteella opiskelijat kokivat koulutusjakson aikana myös monen tasoista voimaantumista mm. itsetuntemuksen lisääntymisen ja itsetunnon vahvistumisen myötä. Sekä koulutuksen ohjaajalla että ryhmässä vallinneella ilmapiirillä oli myönteinen vaikutus opiskelijoiden kokonaisvaltaiseen oppimisprosessiin.
dc.format.extent1 verkkoaineisto (77 sivua)
dc.language.isofin
dc.subject.otherlife coach -koulutus
dc.subject.otherlife coach
dc.title"Se ei oo mulle pelkkä koulutus" : Life coach -koulutus kokonaisvaltaisen oppimisen ja henkilökohtaisen kehityksen voimaannuttavana mahdollistajana
dc.title.alternativeLife coach -koulutus kokonaisvaltaisen oppimisen ja henkilökohtaisen kehityksen voimaannuttavana mahdollistajana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201708163501
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineKasvatustiedefi
dc.contributor.oppiaineEducationen
dc.subject.methodFenomenologinen tutkimus
dc.subject.methodFenomenologis-hermeneuttinen tutkimus
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysoelämäntaito
dc.subject.ysovalmennus
dc.subject.ysokokemuksellinen oppiminen
dc.subject.ysovoimaantuminen
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record