Show simple item record

dc.contributor.advisorHirvensalo, Mirja
dc.contributor.authorPaloniemi, Jasmin
dc.date.accessioned2017-08-16T09:04:28Z
dc.date.available2017-08-16T09:04:28Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1719465
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/55117
dc.description.abstractTämän pro gradu –tutkielman tarkoitus oli selvittää, millaisia ravintoon ja fyysiseen harjoitteluun liittyviä teemoja hyvinvointiblogeista nousee esille ja minkälaisia blogin kirjoittajien eli bloggaajien antamat ohjeet ravinnosta ja harjoittelusta ovat suhteessa tämänhetkisiin suosituksiin ja kirjallisuuteen. Tutkimuksen aineisto koostui kolmen suositun bloggaajan kirjoittamista blogiteksteistä kuukauden ajalta (syyskuu 2015). Tutkimus on laadullinen tutkimus, jossa aineisto käsiteltiin sisällönanalyysillä. Analyysin tuloksia suhteutettiin annettuihin terveyssuosituksiin ja kirjallisuuteen tutkijan vertailun avulla. Tutkimuksen aineistosta löydettiin kolme pääluokkaa: asiantuntijuuspuhe, kilpailupuhe ja hyvinvointipuhe. Tutkimuksessa perehdyttiin tarkemmin asiantuntijuuspuheeseen, joka sisällönanalyysin avulla jaettiin vielä pienempiin alaluokkiin ravinnon ja harjoittelun suhteen. Ravintoon liittyviä alaluokkia muodostettiin neljä, jotka olivat 1) painonpudotus ja kehonmuokkaus, 2) terveellinen ravinto ja sen vaikutukset, 3) riittävä ravinto sekä 4) ravintolisät ja superfoodit. Treeniin liittyviä alaluokkia löytyi viisi, jotka olivat 1) kuntosaliharjoittelu, 2) lihaskuntoliikkeet, 3) lepo ja mielen hyvinvointi, 4) kehonhuolto ja 5) treenaamisen tulokset. Blogien sisältämät ohjeet ravinnosta ja harjoittelusta olivat pitkälti samoja alan kirjallisuuden sisältämien suositusten kanssa. Samankaltaisuutta ravinto-osiossa löytyi kaikista neljästä alaluokasta. Suurin yksittäinen eroavaisuus blogien ja suositusten välillä oli siinä, ettei blogeissa kirjoitettu satunnaisista herkuista ruokavaliossa. Kirjallisuuden mukaan herkut ja sattumat kuuluvat inhimillisenä tekijänä terveellisen ruokavalioon. Yhtäläisyyksiä treeni-osiossa löytyi kaikista viidestä alaluokasta. Blogeista kirjoitettiin paljon levosta ja mielen hyvinvoinnista, joihin liittyvät ohjeet olivat hyvin samantapaista aikaisemman kirjallisuuden kanssa. Tutkittuja, kolmea blogia voidaankin pitää suhteellisen asiantuntevina ja bloggaajien antamia neuvoja voidaan käyttää apuna treeniä ja ravintoa suunniteltaessa. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että ihmiset ovat yksilöitä, eivätkä yleiset neuvot ole kaikille sopivia ja bloggaajissa on suuria eroja, eivätkä kaikki bloggaajat ole samaa mieltä yleisten suositusten kanssa.fi
dc.description.abstractThe purpose of this Master´s thesis was to find out what kind of themes, related to nutrition and training, emerges from the wellness blogs and how the bloggers’ guidelines and instructions about nutrition and training are in correlation with the official recommendations. The data of the research consists of the three most popular wellness bloggers’ posts from the fitfashion.com website within one month (August 2015). This study is a qualitative research in which the data was analyzed by content analysis. The result from the analysis was compared with the official recommendations. The data was divided into three groups from the result of the analysis: discourse of expertise, discourse of competition and discourse of wellness. This research concentrated on discourse of expertise that was divided into smaller categories of nutrition and training by content analysis. The study showed what kind of themes related to nutrition and training were written in the blogs by research question 1. Four subcategories related to nutrition emerged: 1) weight loss and body modification, 2) healthy nutrition and its impacts 3) adequate nutrition and 4) supplements and superfoods. In addition, after completing the study, five subcategories related to training were found: 1) gym exercising, 2) motions, 3) resting and mind wellbeing, 4) body care and 5) results of the training. Reduced subcategories from the research were compared to the official recommendations. The result of the second research question was that the instructions of the nutrition and training from the chosen blog posts were largely the same as in the official recommendations. Similarity in the nutrition section was found in all four subcategories. The biggest difference between blogs and recommendations was that blogs did not include random delicacies in the diet. According to several studies, delicacies and incidences were considered as a human factor in establishing a healthy diet. Similarities in the training section were also found in all five subcategories. Resting and well-being of the mind emerged also strongly from the blogs, which was very similar to previous studies. Therefore, these blogs can be relatively regarded as experts and their instructions can be used for planning the training and nutrition. An important factor that should be emphasized, is that each person is an individual and all the general guidelines in official recommendations do not fit everyone. In addition, bloggers’ preferences and style of writing can vary, and not every blogger agrees with the official recommendations.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (82 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherblogi
dc.subject.otherbloggaaja
dc.subject.otherhyvinvointi
dc.subject.otherravinto
dc.subject.othertreeni
dc.subject.otherharjoittelu
dc.subject.othersuositukset
dc.subject.otherblogen
dc.subject.otherbloggeren
dc.subject.otherwellnessen
dc.subject.othernutritionen
dc.subject.othertrainingen
dc.subject.otherrecommendationsen
dc.titleMitä tänään blogattaisiin? : hyvinvointiblogien sisällöt ja niiden luotettavuus tietolähteenä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201708163497
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.subject.methodSisällönanalyysi
dc.date.updated2017-08-16T09:04:28Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoblogit
dc.subject.ysobloggaajat
dc.subject.ysoterveysneuvonta
dc.subject.ysoliikuntaneuvonta
dc.subject.ysoravitsemusneuvonta
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.subject.ysoasiantuntijat
dc.subject.ysokokemusasiantuntijat
dc.subject.ysoluotettavuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record