Show simple item record

dc.contributor.advisorNiemi-Pynttäri, Risto
dc.contributor.authorRings, Nasti
dc.date.accessioned2017-08-14T09:26:45Z
dc.date.available2017-08-14T09:26:45Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1717972
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/55088
dc.description.abstractTutkin luovan kirjoittamisen tilan luomista. Hahmotan, mistä tekijöistä se muodostuu ja millaisessa suhteessa nämä osatekijät ovat toisiinsa. Erityisen kiinnostunut olen siitä, millainen on pitkään jatkunut luovan kirjoittamisen tila erään tarinan osalta, ja millä tavoin pitkäaikaisuus ja jatkuvuus ovat vaikuttaneet tuohon tilaan. Pro gradu -tutkielmani on autoetnografinen tapaustutkimus ja aineistona toimii työskentelypäiväkirjani, jota pidin vuoden ajan pitkään kirjoittamani tarinan parissa työskentelystä tätä tutkielmaa varten. Luovuutta lähestyn psykologian näkökulmasta: Mihaly Csikszentmihalyin mukaan luovuus on prosessi, jonka kautta muutetaan ja muokataan kulttuurin symbolista aluetta/piiriä (esim. kieli). Tarkastelen luovuutta tässä tutkielmassa ennemmin subjektiivisena kokemuksena ja koettuna ilmiönä kuin ulkoa käsin todennettavissa olevana tapahtumana tai meriittinä. Luovan kirjoittamisen hahmotan Rebecca Luce-Kaplerin tavoin kompleksisuusteorian kautta. Kompleksisuusteoriassa kirjoittaminen ymmärretään ilmiönä, suhteiden verkostona, joka ulottautuu niin ihmistenvälisen vuorovaikutuksen, kulttuuristen normien kuin historiallisten prosessien ylitse aina ihmisyyden ulkopuolisiin systeemeihin saakka. Erittelen työssäni luovan kirjoittamisen tilan eri puolia ja osatekijöitä. Työskentelypäiväkirjan analyysin pohjalta huomasin luovan kirjoittamiseni tilan kokonaisuuden muodostuvan useista erilaisista luovuuteen liitetyistä tiloista. Näitä eri luovia tiloja tarkastelen teoriakirjallisuuden kautta suhteessa toisiinsa. Käsittelen luovan kirjoittamiseni tilan kahta piirrettä, vapautta ja leikkiä, Csikszentmihalyin flow-tilan, Rebecca Luce-Kaplerin subjunktiivisen tilan sekä rituaalin (Schechner; Whish-Wilson) käsitteiden kautta. Tarkastelen tutkimani luovan kirjoittamiseni tilan suhdetta kirjoittamisympäristöön ja avaan tätä holistista suhdetta Graeme Harperin habitaatin ja habitaation käsittein. Lisäksi sukellan ideoiden tilaan ja siinä ohessa kirjoittamisprosessiin, jolloin tarkastelussa apunani ovat erilaiset luovien kognitiivisten prosessien käsitteet (Russ; Fromm) suhteessa Charlotte Doylen fiktion maailman ja kirjoittamisen maailman käsitteisiin. Erilaisia luovia tiloja on tarkasteltu usein toisistaan erillisinä tiloina. Tämä on ollut tarpeellista eri tilojen erityispiirteiden määrittelemiseksi ja tunnistamiseksi. Tutkielmassani hahmotan kuitenkin erilaisten luovien tilojen välisiä suhteita ja sitä, miten ne yhdessä muodostavat kokonaisvaltaisen ja monitahoisen luovan kirjoittamisen tilan. Tuon siis eri luovan tilan käsitteet yhteen työkaluina, joiden avulla hahmotan luovan kirjoittamisen tilan kokonaisuutta.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (91 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otheraffektit
dc.subject.otherhabitaatti
dc.subject.otherhabitaatio
dc.subject.othersubjunktiivinen tila
dc.titleTutkimus kirjoittamisen tilan luomisesta : subjunktiivi, flow, rituaali ja habitaatti
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201708143468
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineKirjoittaminenfi
dc.contributor.oppiaineCreative writingen
dc.subject.methodAutoetnografinen tapaustutkimus
dc.date.updated2017-08-14T09:26:45Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccess
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3041
dc.subject.ysoluova kirjoittaminen
dc.subject.ysoprosessit
dc.subject.ysoluovuus
dc.subject.ysoflow-tila
dc.subject.ysokompleksisuusteoria
dc.subject.ysotyöympäristö
dc.subject.ysorituaalit
dc.subject.ysoruumiillisuus
dc.subject.ysoprosessi
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsPääsyä osaan aineistoa on rajoitettu. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston <a href="https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat">arkistotyöasemalta</a>.fi
dc.rights.accessrights<br><br>Part of the work has restricted access. Therefore the material can be read only at the archival <a href="https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities">workstation</a> at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials.en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record