Show simple item record

dc.contributor.advisorPakkanen, Marjatta
dc.contributor.authorRepo, Iina
dc.date.accessioned2017-08-06T11:19:38Z
dc.date.available2017-08-06T11:19:38Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1719070
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54986
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tutkittiin nuorten toimijuutta ammatti- ja koulutusvalinnoissa muuttuvan työelämän aikakautena. Tutkimuksessa tarkasteltiin nuorten toimijuutta elämänkulkutoimijuuden näkökulmasta peruskoulun jälkeisissä siirtymävaiheissa. Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä selvitettiin millaisena nuorten toimijuus näkyy heidän pohdinnoissaan, kysymyksissään ja käsityksissään ammatti- ja koulutusvalinnoista. Toisessa tutkimuskysymyksessä paneuduttiin siihen heijastuvatko muuttuvan työelämän piirteet nuorten ammatti- ja koulutusvalintoihin. Tutkimus toteutettiin laadullisena, fenomenografisena tutkimuksena. Tutkimuksen toteutuksessa hyödynnettiin valmista Gretschelin ja Nuorisotutkimusseuran (2013) keräämää aineistoa Pelastakaa Lapset ry:n tarjoaman Suunta-palvelun ohjauskeskusteluista. Aineistoksi valittiin 25 verkkokeskustelua, joissa 15-25 –vuotiaat nuoret keskustelivat ohjaajan kanssa ammatinvalinnasta. Aineisto analysoitiin fenomenografisella analyysilla. Nuorten toimijuus näyttäytyi aineistossa moninaisena ja dynaamisena. Toimijuudesta paikannettiin kaksi tyyppiä. Itseohjautuvat nuoret suuntautuivat ammatinvalinnassaan kohti toimintaa, olivat aktiivisia ja kiinnostuneita monista eri aloista sekä käyttivät ammatinvalinnasta puhuessaan neutraaleja ilmaisuja. Sen sijaan jumiutuneilla nuorilla oli takanaan yksi epäonnistunut ammatinvalintakokemus ja nykyistä tilannetta leimasivat vaikeudet muilla elämänosa-alueilla sekä toivottomuus, eksyneisyys ja motivaation puute. Nuorten toimijuuden havaittiin olevan yhteydessä nuorten elämäntilanteeseen. Nuoret eivät puhuneet keskusteluissa työelämän muutoksesta, mutta he pohtivat työelämässä esiintyvää työttömyyden uhkaa, koulutuksen vaatimusta ja teknologian kehitystä. Tutkimustulokset linkittyivät pääosin aiempiin tutkimustuloksiin nuorten ammatinvalintatoimijuudesta. Jatkotutkimusaiheeksi ehdotetaan nuorten toimijuuden kehittymisen ja tukemisen näkökulmaa muuttuvan työelämän ja yhteiskunnan kontekstissa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (46 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othertoimijuus
dc.subject.otherelämänkulkutoimijuus
dc.subject.otherammatinvalinta
dc.subject.otherkoulutusvalinnat
dc.subject.othersiirtymät
dc.subject.othertyöelämän muutos
dc.title"Miten voi nuori olla näin hukassa?" : toimijuus nuorten ammatti- ja koulutusvalinnoissa muuttuvan työelämän kontekstissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201708063418
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineAikuiskasvatusfi
dc.subject.methodFenomenografinen tutkimus
dc.date.updated2017-08-06T11:19:38Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysotoimijuus
dc.subject.ysoitseohjautuvuus
dc.subject.ysoelämänkaari
dc.subject.ysoammatinvalinta
dc.subject.ysokoulutusvalinnat
dc.subject.ysosiirtymävaihe
dc.subject.ysotyöelämä
dc.subject.ysomuutos


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record