Show simple item record

dc.contributor.advisorKuronen, Marjo
dc.contributor.authorLyyra, Marjo
dc.date.accessioned2017-08-01T06:04:06Z
dc.date.available2017-08-01T06:04:06Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1705427
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54960
dc.description.abstractTutkimuskysymyksenäni on, minkälaisia syitä lastensuojelun asiakirjoissa esitetään perhesijoitusten katkeamiselle ja miten niitä perustellaan? Minua kiinnostaa mitä lastensuojelun asiakirjat kertovat sijoituksen purkautumisen syistä. Tutkimuskysymykseni asettelu perustuu omaan lähtökohtaoletukseeni, jonka mukaan ajattelen lastensuojelun perhehoidon sijoitusten katkeamisen olevan vahingollisia lapsen kiintymyssuhteille. Tästä syystä on mielestäni tärkeää löytää keinoja, kuinka perhehoidon sijoitusten katkeamisia voitaisiin ehkäistä. Sijaisperheissä elävien lasten perhekäsitys poikkeaa perinteisenä vallalla olevasta ydinperhe-ajattelusta. Perhehoitoon sijoitetut lapset ovat yhteydessä myös biologiseen perheeseen ja he neuvottelevat perhesuhteita uudelleen. Tämän myötä lapset ovat sidoksissa yhtä aikaa sekä sijaisperheeseen että biologiseen perheeseen. Tutkimuksen aineiston muodostaa 28 lapsen lastensuojelun asiakirjat, tarkemmin huostaanottopäätökset sekä sijaishuollon muutospäätökset yhdestä keskisuuresta kaupungista Etelä-Suomesta. Katkenneet sijoitukset ajoittuvat vuosille 2008–2015. Aineisto on analysoitu sisällönanalyysin avulla. Olen muodostanut kolme eri luokkaa perusteluille, jotka vaikuttavat sijoituksen katkeamiseen. Nämä luokat olen nimennyt lapseen liittyviksi perusteluiksi, sijaisperheeseen liittyviksi perusteluiksi sekä lapsen biologiseen verkostoon liittyviksi perusteluiksi. Tulosten perusteella on nähtävissä, että sijoituksen katkeamiseen vaikuttavat monenlaiset syyt, jotka kietoutuvat toisiinsa eräänlaisina tapahtumakulkuina. Perustelut voivat liittyä yhtä aikaa useampaan nimeämääni luokkaan. Suurimpana lapsiin liittyvänä syynä on tarve ikätasoaan tiiviimmälle aikuisen läsnäololle, hoivalle ja huolenpidolle. Myös lapsen käyttäytymiseen liittyvät ongelmat korostuvat. Sijaisvanhempiin liittyvissä perusteluissa suurimmiksi syiksi sijoituksen katkeamiselle nousevat sijaisvanhempien päihdeongelma sekä sijaisvanhempien uupuminen ja kuormittuminen. Lapsen biologiseen verkostoon liittyen suurimmaksi syyksi sijoituksen katkeamiselle nousevat sijaisperheen ja lapsen biologisen perheen väliseen yhteistyöhön liittyvät haasteet. Niin sijais- kuin biologistenkin vanhempien kuin lastensuojelun työntekijöiden ja muiden perhehoitoon sijoitetun lapsen asioissa työskentelevien on merkityksellistä ymmärtää mitä sijaisperheessä asuva lapsi tarvitsee tuekseen kasvaakseen ja kehittyäkseen sijaisperheessä. Tähän voi olla yhtenä keinona saada tietoa perhehoitoon sijoitetuista lapsista ja heidän sijoituksiinsa tai niiden katkeamiseen vaikuttaneista asioista.fin
dc.format.extent1 verkkoaineisto (93 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherlastensuojelu
dc.subject.otherperhehoito
dc.subject.othersijaishuollon muutos
dc.subject.othersijoituksen katkeaminen
dc.subject.othersijoitettu lapsi
dc.subject.otherlastensuojelun asiakirjat
dc.titleEnnakoimattomasti purkautuneet perhehoidon sijoitukset lastensuojelun asiakirjojen valossa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201708013383
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.subject.methodSisällönanalyysi
dc.date.updated2017-08-01T06:04:06Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysolastensuojelu
dc.subject.ysoperhehoito
dc.subject.ysoasiakirjat
dc.subject.ysosijaishuolto
dc.subject.ysomuutos
dc.subject.ysosijoitetut lapset
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record