Show simple item record

dc.contributor.advisorTakala, Tuomo
dc.contributor.authorNissilä, Joni
dc.date.accessioned2017-07-18T11:03:57Z
dc.date.available2017-07-18T11:03:57Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1705313
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54934
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa selvitetään organisaatioiden oikeutusta eli legitimiteettiä jokseenkin kaupallistuneessa, mutta kuitenkin yhä kapinahenkeä viestivässä skeittikulttuurin verkkojulkisuudessa. Tarkempi fokus on niissä diskursiivisissa representaatiossa ja prosesseissa, jotka luovat puitteet ja ehdot legitimiteetin rakentumiselle eli legitimaatiolle. Teoreettinen viitekehys koostuu organisaatioiden tutkimuksessa sovelletuista legitimaation ja legitimiteetin käsitteistä sekä urheilusosiologiaan painottuvasta skeitti- ja muiden urheilun alakulttuurien tutkimuksesta. Työn keskeinen idea on Vaaran ym. esitys, jonka mukaan spesifit diskurssit luovat omat ehtonsa sille, mikä on legitiimiä tai delegitiimiä (Vaara ym. 2006). Tutkimusaineisto on kerätty tekstimuotoisena kolmesta verkossa ilmestyvästä englanninkielisestä skeittimediasta. Aineisto koostuu tutkimuksen kannalta relevanteista artikkeleista ja niiden kommenttiosioista. Sitä lähestytään kriittisen diskurssianalyysin teoreettis-metodologisen viitekehyksen puitteissa. Tutkimuksen tuloksena syntyi viisi organisaatioiden legitimaatioon puitteita luovaa diskurssia: 1. alakulttuurin suojelun diskurssi, 2. talousjärkeilyn dis-kurssi, 3. inkorporaation sopeuttamisen diskurssi, 4. promootiodiskurssi ja 5. välinpitämättömyyden diskurssi. Diskurssien hiearkkisesta järjestäytymisestä voidaan päätellä, että skeittaus on 2010-luvulla hyvin kaupallista. Hegemoni-sen aseman saa markkinatalouden luomat puitteet luonnollisena järjestyksenä esittävä talousjärkeilyn diskurssi. Skeittikulttuurin perinteisiä ihanteita koros-tavan alakulttuurin suojelun diskurssin merkittävä asema kuitenkin osoittaa, että skeittaus tuottaa yhä myös vastahegemonisia prosesseja. Toisaalta tutki-mus antaa aihetta pohtia, voidaanko skeittausta pitää enää alakulttuurina.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (73 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherDiskurssianalyysi
dc.subject.otherorganisaatio
dc.subject.otherlegitimaatio
dc.subject.otherskeittikulttuuri
dc.title"Business is business. Whether you are a skater owned company or not" : organisaatioiden diskursiivinen legitimaatio skeittikulttuurin verkkojulkisuudessa
dc.title.alternativeOrganisaatioiden diskursiivinen legitimaatio skeittikulttuurin verkkojulkisuudessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201707183313
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineJohtaminenfi
dc.contributor.oppiaineManagement and Leadershipen
dc.subject.methodDiskurssianalyysi
dc.date.updated2017-07-18T11:03:57Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi20424
dc.subject.ysoskeittaus
dc.subject.ysoliikuntasosiologia
dc.subject.ysoosakulttuurit
dc.subject.ysoorganisaatiot
dc.subject.ysolegitimiteetti
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record