Show simple item record

dc.contributor.advisorPerämäki, Siiri
dc.contributor.authorHalonen, Hanna
dc.date.accessioned2017-07-03T10:41:24Z
dc.date.available2017-07-03T10:41:24Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1704550
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54814
dc.description.abstractKiertotalouden ideana on hyödyntää jäte- ja sivuvirroista saatavat raaka-aineet uusien tuotteiden tuottamiseen, jolloin voidaan säästää neitseellisiä raaka-aineita. Näitä ovat esimerkiksi lannoitteissa käytettävä fosfori ja useissa fossiilisia polttoaineita korvaavissa tuotteissa käytettävät harvinaiset maametallit ja jalometallit. Luonnonsuojelun lisäksi kiertotalouteen kannustavat jatkuvasti kasvava kysyntä resursseista sekä niiden saatavuuden hankaloituminen. Jyväskylän seudulla käynnistetyn Innovatiivinen kiertotalous -hankkeen kiinnostuksen kohteena on Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon mädätetyn jätevesilietteen kiertotaloudellisen arvon selvittäminen. Tämän Pro gradu -työn tarkoituksena oli kehittää ICP-OES ja ICP-MS -laitteistoille mittausmenetelmät, joilla tutkittavan näytteen ravinnepitoisuuksia, harvinaisia maametallipitoisuuksia sekä jalometallipitoisuuksia määritettiin. ICP-OES:lle kehitettiin ravinteiden sekä harvinaisista maametalleista skandiumin ja yttriumin analysointia varten mittausmenetelmät. Muiden harvinaisten maametallien sekä jalometallien mittausmenetelmät kehitettiin ICP-MS:lle. Mädätetyn jätevesilietteen alkuainepitoisuuksien perusteella alumiinin, raudan, kalsiumin, fosforin, piin, palladiumin ja ceriumin talteenottoa voi pitää kannattavana. Mädätetylle yhdyskuntajätevesilietenäytteelle tehtiin eri hapoilla ja niiden eri konsentraatioilla uuttoja, joiden tarkoituksena oli alustavasti selvittää eri alkuaineiden liukeneminen eri happouuttoliuoksiin. Kokeiden perusteella fosforin liuottamisessa toimi parhaiten rikkihappo, jonka avulla saavutettiin suhteellisen hyvä saantoprosentti samalla, kun muiden ravinteiden liukeneminen oli vähäistä. Harvinaisten maametallien talteenotossa toimivat parhaiten 6 molaarinen vetykloridi- ja typpihappo. Jalometallien talteenoton suunnittelua varten tarvitaan vielä lisää kokeita, mutta palladiumin liukeneminen vetykloridihappoon vaikutti parhaimmalta käytetyistä uuttoliuoksista.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (88 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleYhdyskuntajätevesilietteen alkuainekoostumuksen määrittäminen käyttämällä ICP-OES ja ICP-MS laitteistoja
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201707033216
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosKemian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Chemistryen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEpäorgaaninen ja analyyttinen kemiafi
dc.contributor.oppiaineInorganic and Analytical Chemistryen
dc.date.updated2017-07-03T10:41:24Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi4031
dc.subject.ysojätevesiliete
dc.subject.ysohyötykäyttö
dc.subject.ysojäteveden käsittely
dc.subject.ysomittausmenetelmät
dc.subject.ysojätevesi
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record