Show simple item record

dc.contributor.advisorAvela, Janne.
dc.contributor.authorHagström, Suvi
dc.date.accessioned2017-06-29T12:07:12Z
dc.date.available2017-06-29T12:07:12Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1704525
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54736
dc.description.abstractRatsastuksessa on perinteisesti kiinnitetty paljon huomiota hevosen fyysisiin ominai-suuksiin ratsastajan fyysisten ominaisuuksien jäädessä taka-alalle. Uudet teknologiset sovellukset, esimerkkinä interaktiivinen valmennuspäiväkirja, luovat uusia mahdolli-suuksia arkipäivän valmennuksen kehittämiseen ja tehostamiseen erityisesti ratsastuksen kaltaisessa lajissa. Tämän työn tarkoitus oli kahtiajakoinen. Toisaalta tavoitteena oli tarkastella ratsastajien fyysisen valmennuksen toteutumista käyttäen välineenä ratsasta-jille ja heidän valmentajilleen kehitettyä interaktiivista Trainer4Riding-valmennuspäiväkirjaa (ensimmäinen käyttöversio 1.0). Trainer4Ridingin (T4R) ovat kehittäneet AH MovingFysio ja H&E Nygren Oy. Kyseessä oli pilottitoteutus, jossa päiväkirja toimi työkaluna peilaamaassa kuntotestien pohjalta tehtyjen kunto-ohjelmien toteutumista. Toisaalta kyseessä oli em. päiväkirjan käyttäjäkartoitus, jonka tavoitteena oli selvittää ratsastajien käyttökokemuksia Trainer4Riding-valmennuspäiväkirjasta. Tut-kimuksessa oli mukana maajoukkuetason juniori-ikäisiä (15,9±1,5 vuotta) este, kenttä- ja kouluratsastajia. Kaiken kaikkiaan tutkimukseen osallistui 22 ratsastajaa määrän vaihdellessa tutkimuksen eri osa-alueissa. Tutkimuksen osa-alueena ollut kuntotestaus oli osa normaalia maajoukkuetoimintaa. Kuntotesteinä käytettiin lajispesifejä Ratsasta-jan Kuntotesti® -patteriston aerobista sekä tasapainon ja lihasvoiman testejä. Loppumit-tausten yhteydessä ratsastajat vastasivat käyttäjäkyselyyn, jossa kartoitettiin valmennus-päiväkirjan käytettävyyttä, käyttökokemuksia, motivaatiota ja itseanalyysin onnistumis-ta. Interventiona oli kuntotestien pohjalta T4R-päiväkirjaan laadittujen kunto-ohjelmien toteutus ja päiväkirjan kautta tapahtuva harjoitusdokumentaatio ja harjoitusten analy-sointi. Yleisesti ottaen tasapainon ja lihasvoiman testituloksissa oli havaittavissa suun-tausta parempiin tuloksiin alku- ja lopputestien välillä. Aerobisen kunnon osalta tulok-sissa oli havaittavista vähäistä parannusta alku- ja lopputestin välillä. Valmennuspäivä-kirjasovelluksen käyttöaste ja aktiivisuus harjoitusten toteuttamiseen intervention aikana vaihteli. Käyttökokemusten perusteella fyysinen valmennus ja valmennuspäiväkirja sen välineenä koettiin kokonaisuutena positiiviseksi. Koehenkilöt kuvasivat useita fyysisen valmennuksen ja harjoittelun aikaansaamia ratsastussuoritusta parantavia vaikutuksia pilottitoteutuksen aikana. Tämän tutkimuksen tulokset ovat suuntaa-antavia ja antavat viitettä siitä, että ratsastajan kunto paranee fyysisen harjoittelun myötä ja että sillä on parantavaa vaikutusta ratsastussuorituksiin. Erityisen tärkeitä olivat koehenkilöiden omat kokemuksen fyysisen kunnon parantumisesta ja sen vaikutuksista ratsastukseen.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (97 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherratsastus
dc.subject.otherfyysinen valmennus
dc.subject.otherkäyttäjäkokemus
dc.subject.otherinteraktiivinen valmennuspäiväkirja
dc.subject.otherkuntotestaus
dc.titleInteraktiivisen valmennuspäiväkirjan hyödyntäminen ratsastajien fyysisessä valmennuksessa : pilot case Trainer4Riding
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201706293172
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineBiomekaniikkafi
dc.contributor.oppiaineBiomechanicsen
dc.date.updated2017-06-29T12:07:13Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi5012
dc.subject.ysoratsastus
dc.subject.ysovalmennus
dc.subject.ysokäyttäjäkokemus
dc.subject.ysokuntotestit
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record