Show simple item record

dc.contributor.advisorLehto, Martti
dc.contributor.authorWillberg, Nils
dc.date.accessioned2017-06-24T10:12:11Z
dc.date.available2017-06-24T10:12:11Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1704168
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54661
dc.description.abstractTutkimuksessa arvioidaan kahden julkisen sektorin organisaation kyberammatillisen osaamisen nykyisiä ja lähitulevaisuuden tarpeita. Tutkimuksen kohdeorganisaatioissa kyberammatillinen osaaminen liittyy vahvasti niiden ydintoimintoihin. Kyberammatillista osaamista tarkastellaan NCWF-viitekehyksen kategorioiden ja eritysalueiden kautta. Viitekehyksen luokittelujen perusteella laaditaan organisaatiokohtainen ydinkompetenssiesitys organisaatio-osaamisen näkökulmasta. Tutkimus edustaa laadullisen tutkimuksen case-lähestymistapaa, jossa aineistonkeruumuotona on teemahaastattelu ja aineiston analyysimenetelmänä teorialähtöinen sisällönanalyysi. Tulosten perusteella ydinkompetenssiesitysten painopistealueet vaihtelevat merkittävästi organisaatioiden välillä. Toisaalta riittävän kyberosaamisen saavuttaminen lähitulevaisuuden taktisen ja operationaalisen tason ydintoimintojen alueella on selkeästi keskeinen haaste molemmissa organisaatioissa. Jatkotutkimusten kannalta olennaista olisi keskittyä syvällisen, kyberammatilliseen osaamiseen liittyvän tiedon hankintaan eri tyyppisistä organisaatioista. Tältä pohjalta mahdollistuisi relevanttien hypoteesien muodostaminen, mikä palvelisi myös kvantitatiivisia tutkimusasetelmia ja sitä kautta tutkimustulosten yleistettävyyttä.fi
dc.description.abstractThe investigation will assess the need of the cyberprofessional expertise in two public sector organizations. In the target organizations cyberprofessional exper-tise is related to their core activities. Cyberprofessional expertise is examined on the basis of NCWF -framework and its categories and specialty areas. A frame of reference on the basis of an organization-wide core competency ratings shall be drawn up in the presentation from the perspective of the organizational knowledge. The study represents a qualitative research and its case study -ap-proach, in which the material collection takes the form of a theme interview and the material analysis a theory based content analysis. On the basis of the results the priorities of the core competence presentations vary significantly between or-ganizations. On the other hand, the achievement of a sufficient level of the cyber expertise in the area of the tactical and operational core activities is clearly a key challenge in both organizations. Essential for further research would be to focus to obtain on an in-depth knowledge of the cyberprofessional expertise in differ-ent types of organizations. On this basis, it would be possible to form relevant hypotheses which would also serve quantitative studies and through this gener-alization of the research results. Keywords: public sector, cyberprofessional expertise, core competence, case -studyen
dc.format.extent1 verkkoaineisto (52 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherAsiasanat: julkinen sektori
dc.subject.otherkyberammatillinen osaaminen
dc.subject.otherydinkompetenssi
dc.subject.othercase -tutkimus
dc.titleKyberosaamisen nykyiset ja tulevat tarpeet julkisen sektorin organisaatioissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201706243034
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojenkäsittelytiedefi
dc.subject.methodTapaustutkimus
dc.date.updated2017-06-24T10:12:11Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysojulkinen sektori
dc.subject.ysokyberturvallisuus
dc.subject.ysoosaaminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record