Show simple item record

dc.contributor.advisorPiirainen, Arja
dc.contributor.authorJokiranta, Laura
dc.date.accessioned2017-06-19T07:10:25Z
dc.date.available2017-06-19T07:10:25Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1703962
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54549
dc.description.abstractLaura Jokiranta (2017). Ikääntyneiden moniammatillisen kotikuntoutuksen merkityksiä työn-tekijöille. Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, Fysioterapian pro gradu-tutkielma, 50 s., 2 liitettä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ikääntyneille suunnattuja moniammatillisia kotikuntoutuskäytänteitä, ikääntyneiden kuntalaisten kuntoutustarvetta ja kotikuntoutuksen haasteita. Tutkimuksen tarkoituksena oli ymmärtää moniammatillisen kotikuntoutuksen merkityksiä kotikuntoutustyöntekijöille. Tutkimusaineistona toimivat moniammatilliset sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden ryhmähaastattelut, jotka toteutettiin neljällä Keski-Suomen paikkakunnalla. Haastatteluaineisto analysoitiin fenomenologisen tutkimusotteen mukaisesti. Analyysissä löydettiin neljä kotikuntoutuksen merkityskokonaisuutta: eettinen asiakaslähtöisyys, monipuolinen ja ennaltaehkäisevä kotikuntoutus, alueellinen ja monitoimijainen yhteistyö ja hyvinvoiva työntekijä. Sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden näkökulmasta näistä olennaisin oli eettinen asiakaslähtöisyys, johon muut merkityskokonaisuudet olivat yhteydessä. Tutkimusaineiston analyysissä saatiin neljän eri paikkakunnan kotikuntoutustyöntekijöiden yhteneväinen näkemys tämän hetkisestä kotikuntoutusorganisaation toiminnasta. Nykytilan tiedostaminen ja toiminnan kehittäminen ovat tarpeen väestön huoltosuhteen noustessa. Aikaisempaa tutkimustietoa työntekijöiden ikääntyneiden kotikuntoutukselle antamista merkityksistä ei ole löydettävissä, joten tämän tutkimuksen tuloksilla ja niiden vertaamisella kehittävän työn tutkimuksen teoriaan voidaan katsoa olevan uutuusarvoa. Lisäksi tutkimuksen kautta on mahdollista osallistaa kuntien työntekijöitä ikääntyneiden kotikuntoutuksen kehittämistyöhön. Avainsanat: kotikuntoutus, työntekijät, ikääntynyt, merkitysanalyysi, fenomenologiafi
dc.description.abstractLaura Jokiranta (2017). Social and health care workers’ experiences, perspectives and attitudes about multiprofessional home rehabilitation for elderly. Faculty of Sport and Health Sciences, University of Jyväskylä, Master’s thesis of Physiotherapy, 50 pp. 2 appendicies. The aim of this study was to define different modes, needs and challenges of multiprofessional home rehabilitation for elderly. The meaning of this study was to understand what multiprofessional home rehabilitation for elderly represents to social and health care workers. The results were based on multiprofessional group interviews, which took place in four different cities in Central Finland. Interviews were analyzed by phenomenological study method. In the phenomenological meaning analysis, the home rehabilitation was customer-oriented approach and ethicalness and the meanings that described the solutions were diversity of home rehabilitation, preventive action, sense of community, multiprofessional work with multiple agents and healthy worker. The phenomenological meaning analysis made possible to see Central Finland cities’ shared view of how home rehabilitation organization works. Changes are necessary when dependency ratio gets higher. Because there were, only few previous academic studies considering workers’ perspectives, experiences or attitudes about home rehabilitation for elderly, the results of this study have novelty value. This study can be also used when engaging workers to improve home rehabilitation for elderly. Key words: home rehabilitation, workers, elderly, meaning analysis, phenomenologyen
dc.format.extent1 verkkoaineisto (59 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherkotikuntoutus
dc.subject.othertyöntekijät
dc.subject.otherikääntynyt
dc.subject.othermerkitysanalyysi
dc.subject.otherfenomenologia
dc.titleIkääntyneiden moniammatillisen kotikuntoutuksen merkityksiä työntekijöille
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201706192936
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineFysioterapiafi
dc.contributor.oppiainePhysiotherapyen
dc.subject.methodFenomenologia
dc.date.updated2017-06-19T07:10:26Z
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi50422
dc.subject.ysoikääntyneet
dc.subject.ysokuntoutus
dc.subject.ysokotikuntoutus
dc.subject.ysotyöntekijät


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record