Show simple item record

dc.contributor.advisorLuoma-aho, Vilma
dc.contributor.authorRiikonen, Maria
dc.date.accessioned2017-06-06T05:58:12Z
dc.date.available2017-06-06T05:58:12Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1703006
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54305
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa siitä, miten nuoret, korkeakoulutetut suomalaiset muodostavat legitimiteettiarvioitaan Suomen hallituksen pakolaispolitiikasta. Tutkimus on osa kansainvälistä tutkimushanketta, joka toteutettiin Suomessa, Saksassa ja Espanjassa. Työn teoreettinen viitekehys on legitimiteettiteoriassa ja erityisesti Suchmanin (1995) neljässä legitimiteetin alatyypissä. Tutkimusmetodeina käytetään fokusryhmätutkimusta, Q-metodia ja teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Tulokset osoittavat luottamusta hallituksen toimia kohtaan pakolaiskriisissä. Tämän tutkimuksen perusteella Suomen hallitukselle myönnetään legitimiteetti sen pohjalta, miten hallitus toimii päästäkseen tavoitteisiinsa. Toisaalta tulokset osoittavat luottamuksen puutetta Euroopan poliittisia rakenteita ja niiden kriisivalmiuksia kohtaan. Yhteiskunnalliset muutokset ovat kriittisiä organisaatioiden legitimiteetille. Ne haastavat legitimiteetin ja organisaatio saattaa joutua yleisöjen uudelleenarvioitavaksi. Tästä syystä hallituksen viestinnässä on syytä suosia avointa, vuorovaikutteista viestintää.fi
dc.description.abstractThe aim of this study is to gain insight into how young, educated citizens grant legitimacy to the Finnish government’s refugee policies. The study is part of an international research project conducted in Finland, Spain, and Germany. The theoretical framework of the research is based on legitimacy theory, and specifically Suchman’s (1995) four legitimacy subtypes. The methods used are focus groups, Q-method and direct content analysis. The results indicate trust in the government’s actions and the process by which the refugee crisis has been handled. In this study, the government of Finland seems to be granted legitimacy on the grounds of processes they use to achieve their goals. However, a lack of trust was noticed in European political structures and their readiness to manage challenges. A time of change is critical for the legitimation of organizations. Change and crisis challenge legitimacy, which may have to be re-negotiated with publics. Therefore, a shift to more open and interactive governmental communication is recommended.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (34 sivua)
dc.language.isoeng
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherCommunication
dc.subject.otherCommunication strategies
dc.subject.otherFocus Groups
dc.subject.otherQ-method
dc.subject.otherGovernments
dc.subject.otherPolitical communication
dc.subject.otherGovernmental communication
dc.subject.otherIssues management
dc.subject.otherLegitimacy
dc.subject.otherLegitimacy judgment
dc.subject.otherLegitimacy management
dc.subject.otherPublic Institutions
dc.titleExploring citizens' legitimacy judgments about governmental refugee policies
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201706062684
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYhteisöviestintäfi
dc.contributor.oppiaineOrganizational Communicationen
dc.date.updated2017-06-06T05:58:12Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi3131
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysoviestintästrategiat
dc.subject.ysopoliittinen viestintä
dc.subject.ysolegitimiteetti
dc.subject.ysojulkinen hallinto


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record