Show simple item record

dc.contributor.advisorLinnamo, Vesa
dc.contributor.advisorPeltonen, Jussi
dc.contributor.authorAla-Kitula, Anniina
dc.date.accessioned2017-05-30T06:11:06Z
dc.date.available2017-05-30T06:11:06Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1702356
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54173
dc.description.abstractPäivittäisen fyysisen aktiivisuuden määrässä ja intensiteetissä on eroja ihmisten välillä. Suurin osa fyysisestä aktiivisuudesta tapahtuu vapaa-ajalla, lapsilla koulupäivän ulkopuolella. Liikuntasuositukset ohjeistavat riittävästä päivittäisen fyysisen aktiivisuuden määrästä ja laadusta. Yhä useammat lapset eivät saavuta näitä suosituksia ja jako aktiivisiin ja vähemmän aktiivisiin lapsiin on tullut entistä selkeämmäksi. Osallistumista ohjattuun liikuntaan on pidetty yhtenä ratkaisuna lisätä lasten päivittäisen fyysisen aktiivisuuden määrää. Tutkimukset kuitenkin ovat osoittaneet, ettei järjestettyyn liikuntaan osallistuminen kasvata lasten kokonaisaktiivisuutta. Saman päivän aikana tapahtuvan edeltävän aktiivisuuden merkitystä harjoitusten aikaiseen aktiivisuuteen on tutkittu lapsilla vähän. Tässä tutkimuksessa mitattiin 18:n 12–13 -vuotiaan pojan päivittäistä aktiivisuutta Polar A300 -aktiivisuusmittarilla. Mittausjakso kesti 10 päivää ja jaksoon sisältyi sekä päiviä ilman harjoituksia että harjoituspäiviä. Mittaukset tehtiin Jyväskylässä helmikuussa 2017. Kerätystä aktiivisuusdatasta analysoitiin mahdollista harjoitusta edeltävän saman päivän aikaisen aktiivisuuden vaikutusta harjoitusten aikaiseen aktiivisuuteen. Lisäksi datasta tutkittiin lasten päivittäisen aktiivisuuden määrää viikolla ja viikonloppuna, päivinä, jolloin harjoituksia ei ollut ja harjoituspäivinä sekä harjoitusten aikaista aktiivisuutta. Tutkimusryhmä jaettiin myös aktiivisiin ja vähemmän aktiivisiin lapsiin, jotta voitiin analysoida eroja näiden ryhmien välillä päivittäisessä ja harjoitusten aikaisessa aktiivisuudessa. Tutkimuksen päätuloksena havaittiin, että päivän aikainen harjoituksia edeltävä aktiivisuus monella eri intesiteettitasoilla korreloi positiivisesti harjoitusten aikaisen aktiivisuuden kanssa useilla eri aktiivisuustasoilla, kun harjoituksia katsotaan yksittäin. Tilastollisesti merkitseviä korrelaatioita löydettiin useiden eri fyysisen aktiivisuuden intensiteettitasojen kesken suurimpien korrelaatiokerroinarvojen vaihdellessa välillä 0,834–0,808, p < 0,001. Tulos antaa viitteitä siitä, että harjoituksia edeltävä aktiivisuus etenkin LPA-tasolla lisää aktiivisuutta myös harjoituksissa etenkin MPA-tasolla. Toinen merkittävä havainto tutkimuksessa oli, etteivät suositukset päivittäisen fyysisen aktiivisuuden määrästä erityisesti MVPA-tasolla välttämättä täyty jalkapalloa harrastavilla pojilla päivinä, jolloin harjoituksia ei ole. Esimerkiksi viikonloppuisin harjoituspäivinä VPA-aktiivisuuden määrä oli 61 ± 31 min, kun se päivinä ilman harjoitusta oli vain 18 ± 30 min (p < 0,010). Tätä voidaan pitää oleellisena perusteena lasten päivittäisen aktiivisuuden korostamiselle, myös urheilua harrastavien lasten osalta.fi
dc.description.abstractPhysical activity varies between individuals. Different amounts and intensities of physical activity is attained throughout the day, mostly during leisure time. Recommendations for daily physical activity give guidelines for the amounts of PA for children. More and more children are unable to meet these recommendations and division into high- and low-active children has become evident. Participation into organized sport has been seen as one possible solution to increase children’s PA. However, there are studies showing that participation into organized sport does not actually increase children’s overall PA. Little research has focused on the relationship of PA preceding organized sport sessions on the same day with children. In this study daily activity of 12 to 13 year old boys (N = 18) engaged in soccer was measured for 10 days with Polar A300 activity meters. The measurement period consisted of days with and without practices and took place in February 2017 in Jyväskylä, Finland. The data was analyzed to see whether preceding activity on the same day before the practice on any level had any relationship with activity on any level during practices. From the data analysis were made also to distinguish overall PA, PA during practices, PA difference between days with and without practice as well as between weekdays and weekend days. In addition the study group was divided into upper and lower half based on participants’ daily MVPA to study differences in PA between these two groups during practices and other times. Main finding of this study was that PA on different intensity levels during the day, preceding soccer practice on the same day has positive correlation with PA on different intensity levels during practice. The correlation was statistically significant for several different activity levels, highest correlation coefficient varying between 0,834 < r < 0,808 with p < 0,001 for preceding LPA and practice time MPA. This gives indications that being physically active already before the practice on the same day promotes PA also during the practice session. The results also suggest that no preceding physical activity at any intensity level decreases PA during practice session. Another important finding was that children engaged in sports club do not necessarily get the recommended amount of PA on days without practice, especially on weekends. E.g. the average amount of VPA on weekend days without practice was 18 ± 30 min, compared to 61 ± 31 min (p < 0,010) on weekend days with practice. This makes it important to promote PA even for children involved in organized sport. These findings also support the importance of daily PA in children.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (68 sivua)
dc.language.isoeng
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherchildren
dc.subject.otherphysical activity
dc.subject.otheracute physical activity preceding practice
dc.subject.othersoccer
dc.titleDaily physical activity and physical activity in soccer practice with children
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201705302557
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntafysiologiafi
dc.contributor.oppiaineExercise Physiologyen
dc.date.updated2017-05-30T06:11:07Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi5011
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysojalkapallo


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record