Show simple item record

dc.contributor.advisorHaimi, Jari
dc.contributor.advisorHiltunen, Matti
dc.contributor.authorSavolainen, Viivi
dc.date.accessioned2017-05-15T07:51:36Z
dc.date.available2017-05-15T07:51:36Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1701738
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53938
dc.description.abstractAuktoriteetti on henkilö, jolla on valtaa muihin nähden. Opettajan auktoriteetin muodoista karismaattista auktoriteettia pidetään kaikkein tärkeimpänä. Auktoriteettinen opettaja voi saada luokan haltuun omalla luontaisella varmuudellaan. Kun auktoriteetti ei riitä, opettaja tarvitsee kurinpitokeinoja. Suomen perusopetuslain mukaan jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Opettajan velvollisuus on huolehtia työrauhan säilymisestä luokassa. Yleisimpiä työrauhaongelmia kouluissa ovat puhuminen ilman lupaa ja joutenolo. Opettaja voi pitää luokassa kuria esimerkiksi ilmein, elein, sanallisin vaatimuksin ja yhteisten pelisääntöjen avulla. Työrauhaongelmia voidaan ennaltaehkäistä monin tavoin, esimerkiksi virikkeellisellä ja oppilaita aktivoivalla opetuksella. Biologista laborointia voidaan käyttää oppilaita aktivoivana tutkivan oppimisen menetelmänä. Kurinpidon vaikutusta oppimistuloksiin tutkittiin Jyväskylän Normaalikoulun kahdelle 7. luokalle järjestetyillä oppitunneilla, joissa aiheena oli planktonin laborointi. Oppitunneilla perehdyttiin planktonin ja veden selkärangattomien lajistoon, rakenteellisiin ominaisuuksiin ja elinympäristöihin. Lisäksi oppilaat tutustuivat biologisen tutkimuksen välineistöön ja toteutukseen. Oppilaiden kanssa haettiin vesinäytteitä koulun lähellä sijainneesta lammesta. Luokassa oppilaat tutkivat omia vesinäytteitään mikroskoopeilla. Toisessa luokassa opettaja piti kuria, toisessa kurinpito oli heikkoa. Molemmilla luokilla käytettiin samaa tuntisuunnitelmaa. Oppituntien lopuksi oppilaiden oppimista testattiin biologian välikokeella. Välikokeessa oli teoriatietoon ja laborointiin liittyviä tehtäviä. Lisäksi kysyttiin oppilaiden mielipiteitä oppitunneista ja yleisesti kurinpidosta. Tutkimuksen tulosten mukaan oppilaat olivat menestyneet välikokeen teoriatietoa mittaavissa tehtävissä paremmin, kun opettaja piti luokassa kuria. Laborointiin liittyvissä tehtävissä oppilaat olivat menestyneet molemmilla luokilla yhtä hyvin. Oppilaiden sukupuolella ei ollut vaikutusta oppimistuloksiin. Molemmilla luokilla oppilaille oli jäänyt oppitunneista pääosin hyvä vaikutelma ja he kokivat oppineensa oppitunnin asiat pääosin hyvin. Oppilaat olivat kokeneet osallistuneensa työskentelyyn aktiivisemmin, kun opettaja piti luokassa kuria. Valtaosa oppilaista suhtautuu kurinpitoon myönteisesti, ja kokee kurinpidon ja työrauhan parantavan keskittymiskykyä ja edistävän omaa oppimista.fi
dc.description.abstractAuthority is a person who has power over others. Personal authority is the most important type of teacher’s authority. Teacher with strong authority is able to have control over pupils with his own natural confidence. When authority is not enough teacher needs means of discipline. According to Finnish legislation every pupil has right for safe environment of studying. It is the teacher’s responsibility to maintain peace while working in classroom. The most common types of misbehavior are speaking without permission and laziness. The teacher can maintain discipline by facial expressions, signs, demands and mutual rules. Problems in study peace can be prevented by teaching in a way that challenge and activate pupils. Biological laboratory work activates pupils and is one method of enquire-based learning. Effects of discipline in learning results was studied by organizing plankton laboratory work for two classes of 7th grade in the Teacher Training School in Jyväskylä. The subjects for the classes were species, anatomy and living environment of plankton and aquatic invertebrates. The pupils also became acquainted with equipment and execution of biological investigation. Water samples were taken by the pupils from a pond near the school. The pupils were observing their own water samples by using microscopes. The teacher was maintaining strong discipline in one class and weaker discipline in the other one. Same kind of study plan was used in both classes. The pupils’ learning was tested by a small exam at the end of the classes. The exam included theoretical questions and questions of laboratory work. In addition, the pupils were asked about their opinions on classes and discipline in general. According to this study pupils performed better in the theoretical questions when their teacher had maintained strong discipline. In the questions concerning laboratory work, both classes performed equally. Gender of the pupils did not have any effect on the learning results. In both cases the pupils had mostly good impression on the classes and they felt that they had learned mostly well. The pupils had a feeling that they were working more actively while the teacher was maintaining strong discipline. Majority of the pupils reacted positively to discipline and saw that discipline and peace during classes improved their ability to concentrate and to learn.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (38 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherkurinpito
dc.titleKurinpidon ja opettajan auktoriteetin vaikutus oppimistuloksiin 7.luokan biologian laboratoriotyöskentelyssä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201705152341
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosBio- ja ympäristötieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biological and Environmental Scienceen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineBiologian opettajankoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher education programme in Biologyen
dc.date.updated2017-05-15T07:51:36Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi4014
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoauktoriteetti
dc.subject.ysotutkiva oppiminen
dc.subject.ysotyörauha (työyhteisöt)
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record