Show simple item record

dc.contributor.advisorLuoma-aho, Vilma
dc.contributor.authorBrandt, Kia
dc.date.accessioned2017-05-15T07:23:56Z
dc.date.available2017-05-15T07:23:56Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1701721
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53937
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena on tarjota syvällisempää ymmärrystä suomalaisten mainonnan alan ammattilaisten ajatuksista ja kokemuksista mainonna suhteen. Mainonta on ollut hyvin yleinen tutkimusaihe akateemisesti, mutta akateemisten tulosten käytettävyytta ja sovellettavuutta haluttiin selvittää tarkemmin. Tutkimuksen taustalla toimi kaksi aiempaa tutkimusta, jotka oli suoritettu Englannissa vuonna 2006 ja Yhdysvalloissa vuonna 2009. Tutkimusrakenne noudatteli osittain näitä kahta tutkimusta, mutta siihen lisättiin myös näkökulma mainonnan nykyisestä suhteesta pr:ään. Tutkimus keskittyi näin ollen kahteen teemaan: akateemisten mainonnan teorioiden käytettävyyteen sekä mainonnan ja pr:n väliseen suhteeseen. Tutkimuskysymykset olivat 1a) Hyödyntävätkö ammattilaiset teorioita? 1b) Minkä periaatteiden mukaan he työskentelevät? 2) Onko mainonnassa tekijöitä, jotka muistuttavat PR:ää? Tutkimus toteutettiin puolistrukturoituina haastatteluina, ja tutkimusmateriaali analysoitiin teemoittelemalla litteroitu materiaali. Tutkimuskysymyksiin haluttiin saada mainonnan alan asiantuntijoiden omia kokemuksia ja ajatuksia, joten toteutustavaksi valittiin laadullinen menetelmä. Aineisto kerättiin 5 haastattelulla. Tarkastelemalla mainonnan muutosta on mahdollista nähdä kuinka mainonta ja PR ovat lähentyneet. Osa teorioista limittäytyy sekä selkeitä samankaltaisuuksia on nähtävissä haastateltavien mukaan. Vaikka tämän tutkimuksen tulokset eivät ole yleistettävissä, haastateltavat antoivat viitteitä siitä, että mainontaa voidaan käyttää luomaan syvempi ja monipuolinen asiakassuhde.fi
dc.description.abstractThe goal of this research is to provide deeper understanding of the Finnish advertising professionals’ thoughts and experiences on advertising. Advertising has been a very popular subject to study in academic field, but it was seen interesting to find out more about the usability and possibility to apply academic results. The research is based to two previous studies that were conducted in the UK in 2006 and in the US in 2009. The research structure followed partly these studies but there was added also an angle of advertising’s current relationship with PR. The research focused to these two themes: the usability of advertising theories and the relationship between advertising and pr. Research questions were 1a) Do practitioners utilize theories? 1b) What are the principles they work with? 2) Are there factors about advertising that are resembling public relations? The research was conducted with semi-structured in-depth interviews and the data was analyzed by using thematic coding with the transcripted material. The goal was to gain advertising professionals’ experiences and thoughts on the research questions, so qualitative methods were chosen to be used. Data was collected with 5 interviews. By looking at the change of advertising as a function it is possible to see advertising and public relations moving even closer to each other. Some overlap can be found on the theories and there are clear similarities in the eyes of the interviewees. Even though the results of this research cannot be generalized, the interviewees pointed in the direction that advertising can be used to create deeper and diverse relationship with customers.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (70 sivua)
dc.language.isoeng
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherMainonnan teoriat
dc.subject.othermainonta
dc.subject.otherPR:n teoriat
dc.subject.otherPR
dc.titleAdvertising theories and practice : experiences of Finnish practitioners
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201705152340
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYhteisöviestintäfi
dc.contributor.oppiaineOrganizational Communicationen
dc.date.updated2017-05-15T07:23:57Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi3131
dc.subject.ysomainonta
dc.subject.ysosuhdetoiminta
dc.subject.ysoteoriat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record