Show simple item record

dc.contributor.advisorPehkonen, Jaakko
dc.contributor.advisorTervo, Hannu
dc.contributor.authorLavaste, Konsta
dc.date.accessioned2017-05-09T17:15:31Z
dc.date.available2017-05-09T17:15:31Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1700624
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53851
dc.description.abstractTutkimuksessa analysoidaan työaikojen konvergenssia Euroopassa ajanjaksolla 1995–2015. Lisäksi tarkastellaan aiemman tutkimuskirjallisuuden avulla, ovatko tämän tutkimuksen konvergenssitulokset yhdensuuntaisia tuottavuuden ja palkkojen kehityksen kanssa. Työaikakonvergenssia testataan poikittaismene- telmillä, joita ovat s- ja b-konvergenssimenetelmät. b-konvergenssia tutkitaan sekä absoluuttisessa että ehdollisessa mielessä. Ehdollisessa konvergenssissa otetaan kiinteiden maakohtaisten vaikutusten lisäksi huomioon osa-aikatyön ja naisten työssäkäynnin yleisyys. Estimointi tehdään käyttämällä Eurostatin työ- voimatutkimuksen tilastoja keskimääräisistä todellisista viikkotyötunneista. Empiiristen tulosten perusteella keskimääräiset viikkotyöajat ovat s- ja b-kon- vergoituneet Euroopassa. Kokonaistason tarkastelun lisäksi tarkastellaan erik- seen sekä naisten ja miesten että osa-aikaisten ja kokoaikaisten työllisten työai- kakonvergenssia. Osajoukot ovat b-konvergoituneet kaikissa maaryhmissä. Myös kaikkien osajoukkojen s-konvergenssia on havaittavissa lähes kaikissa maaryhmissä. Osa-aikaisten työllisten konvergoitumiskehitys vanhoissa jäsen- maissa sekä EU:n ulkopuolisissa sisämarkkinamaissa poikkeaa Euroopan kon- vergoitumistrendistä, sillä osa-aikaisten viikkotyötunnit eivät ole konvergoitu- neet näissä maaryhmissä. Toinen poikkeus ovat naispuoliset työlliset uusissa jä- senmaissa ja EU:n ulkopuolisissa sisämarkkinamaissa. Absoluuttinen b-konver- genssi on ollut maaryhmästä riippumatta heikompaa kuin ehdollinen b-konver- genssi. Tulokset ovat yhdenmukaisia tuottavuus- ja palkkakonvergenssien kanssa, sillä aikaisemman tutkimuskirjallisuuden mukaan myös työn tuotta- vuus ja nimelliset palkat ovat konvergoituneet Euroopassa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (71 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherEuroopan unioni
dc.titleTyöaikakonvergenssi yhdentyvässä Euroopassa : havaintoja vuosilta 1995-2015
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201705092261
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineKansantaloustiedefi
dc.contributor.oppiaineEconomicsen
dc.date.updated2017-05-09T17:15:31Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi2041
dc.subject.ysotyöaika
dc.subject.ysokonvergenssi
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record