Show simple item record

dc.contributor.advisorHuotari Pertti
dc.contributor.advisorRintala Harri
dc.contributor.authorStrandén, Antoni
dc.date.accessioned2017-05-03T10:32:43Z
dc.date.available2017-05-03T10:32:43Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1700321
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53766
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Antoni Strandén. Rauhanturvaajien kokemuksia omasta fyysisestä aktiivisuudesta ja toimintakyvystä kansainvälisessä kriisinhallintaoperaatiossa. Jyväskylä yliopisto. Liikuntatieteellinen tiedekunta. Liikuntapedagogiikan pro gradu- tutkielma. 2017. 55 s. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää rauhanturvaajien kokemuksia omasta fyysisestä aktiivisuudesta sekä toimintakyvystä kansainvälisessä UNIFIL kriisinhallintaoperaatiossa. Sotilaan toimintakyky ymmärretään fyysisenä, psyykkisenä, sosiaalisena ja eettisenä toimintakykynä, joista tässä tutkimuksessa keskitytään ainoastaan fyysisestä toimintakyvystä ja -aktiivisuudesta esiin nostettuihin asioihin. Tutkimus on toteutettu laadullisin tutkimusmenetelmin. Aineisto kerättiin teemahaastattelulla loka- ja marraskuussa vuonna 2014 Libanonissa UNIFIL-operaation yhteydessä. Haastateltavina olivat Kriisinhallinta ja toimintakyky- hankkeeseen osallistuneet suomalaiset rauhanturvaajat (N. noin 70). Tutkimusmenetelmänä käytettiin sisällönanalyysiä, jossa fyysisestä aktiivisuudesta ja -toimintakyvystä esiin nousseita asioita luokiteltiin ja analysoitiin. Rauhanturvaajien kertomusten pohjalta kävi ilmi, että he edustavan fyysisen aktiivisuuden osalta melko normaalia suomalaisten työikäisten ryhmää. Työliikuntaa tulee erittäin vähän, jolloin fyysinen aktiivisuus koostuu vapaa-ajan liikunnasta. Tärkeimpänä liikuntamotivaatiotekijänä nähtiin oma innokkuus, sekä muita sisäiseen motivaatioon liittyviä tekijöitä, kuten kavereiden tuoma tuki, hyvät harrastusmahdollisuudet ja osalla laadittu kunto-ohjelma. Liikuntamotivaatiota taas nähtiin heikentävän pääosin eräät ulkoa tulevat tekijät, joita olivat mm. monivuorotyö, ravinto ja johtoportaasta tulevat kiellot ja piittaamattomuus liikuntaa kohtaan. Fyysinen kunto nähtiin riittävänä työtehtävään nähden, mutta fyysinen kunto koettiin heikkenevän operaation aikana vähäisen fyysisen aktiivisuuden vuoksi. Tulosten ja aikaisemman kirjallisuuden perusteella fyysisellä aktiivisuudella ja hyvällä toimintakyvyllä on positiivinen merkitys kriisinhallintaoperaatiossa toimivan sotilaan hyvinvointiin. Fyysisen aktiivisuus ja liikuntaharrastukset kriisinhallintaoperaation aikana tuovat rauhanturvaajille jaksamista arkeen, niin fyysisellä, psyykkisellä kuin sosiaalisellakin osa-alueella. Jotta fyysisen aktiivisuuden määrää saataisiin lisättyä kriisinhallintaoperaation aikana, tulisi rauhanturvaajien liikuntamotivaatiota pyrkiä tukemaan esimerkiksi laaditulla liikuntaohjelmalla johon rauhanturvaajat voisivat sitoutua. Lisäksi, jotta rauhanturvaajien toimintakyky säilyisi hyvänä koko operaation ajan, liikunnan tulisi olla säännöllistä ja intensiteetiltään sopivan tasoista. AVAINSANAT: Fyysinen aktiivisuus, fyysinen toimintakyky, liikuntamotivaatio, rauhanturvaaja.fi
dc.description.abstractABSTRACT The purpose of this study was to examine peacekeepers experiences of their own physical activity and physical performance in an international UNIFIL crisis management operation. Solder´s performance is seen as physical, mental, social and ethical performance. Out of these four factors this study focuses only in physical performance and activity. The research was carried out using a qualitative method. The data was gathered during October and November of 2014 in Lebanon in connection with UNIFIL-operation. The data was collected using semi-structured interviews. The interviewees were approximately 70 Finnish peacekeepers who participated in Crisis management and performance – project (KRITOKY). The research method was content analysis where themes appeared where classified and analyzed. The research pointed out that the subjects represent the normal working age-group of Finnish people based on their physical activity level. Since the in work-physical activity is very low the physical activity of the subjects consists mainly of leisure time physical activity. Key factors that motivates to exercise was one’s own eagerness and other factors related to intrinsic motivation. Intrinsic motivation was supported by friends, decent possibilities to exercise and some found personalized fitness program motivational. Factors that weakened exercise motivation were mainly multi-shift work, nutrition and prohibitions from the management. Also disregard towards exercising was seen as a factor weakening the motivation. The subjects found their physical condition adequate for their job function but they also felt that their physical condition was weakening during the operation due to low physical activity. Based on the results and the literature the physical activity and functional capacity affects positively for all the areas of the soldier's operational capability. Increasing physical activity helps peacekeepers coping in everyday life in physical, mental and social areas. In order to increase peacekeepers physical activity is their exercise motivation to be improved. Peacekeepers exercise motivation can be increased for example with fitness programs that require commitment, regularity and considers one’s personal level of physical condition. KEYWORDS: Physical activity, Physical performance, peacekeeper, motivationen
dc.format.extent1 verkkoaineisto (59 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleRauhanturvaajien kokemuksia omasta fyysisestä aktiivisuudesta ja toimintakyvystä kansainvälisessä kriisinhallintaoperaatiossa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201705032166
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2017-05-03T10:32:44Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysofyysinen toimintakyky
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysorauhanturvaajat
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record