Show simple item record

dc.contributor.advisorSääkslahti, Arja
dc.contributor.authorLouhivuori, Veera
dc.date.accessioned2017-05-02T11:02:44Z
dc.date.available2017-05-02T11:02:44Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1700269
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53734
dc.description.abstractVeera Louhivuori 2017. Vanhempien merkitys alakouluikäisten fyysiseen aktiivisuuteen. Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma, 42 s., 2 liitettä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten vanhemmat ovat yhteydessä alakouluikäisten fyysiseen aktiivisuuteen. Erityisesti tarkastelin vanhempien koulutustaustan, fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan arvostuksen yhteyttä lasten fyysiseen aktiivisuuteen. Lisäksi selvitin, minkälaista on lasten fyysinen aktiivisuus vanhempien arvioimana, sekä lasten liikuntataitojen yhteyttä lasten fyysiseen aktiivisuuteen. Aineisto on kerätty keväällä 2016 kyselylomakkeella. Tutkimukseen osallistui 72 5–6 -luokkalaisen lapsen vanhempaa. Aineisto analysoitiin IBM SPSS statistics 24 -ohjelmalla. Aineiston kuvailussa käytettiin frekvenssiä, keskiarvoja ja keskihajontaa. Riippumattomien otosten t-testillä vertailtiin kahden ryhmän keskiarvoja. Muuttujien välisiä korrelaatioita tutkittiin Pearsonin korrelaatiokertoimella. Tulokset osoittivat, että 13% lapsista liikkui päivittäin omatoimisesti. Äidin koulutustausta oli yhteydessä lasten urheiluseurassa harrastamiseen siten, että korkeammin koulutettujen äitien lapset harrastivat muita lapsia useammin liikuntaa urheiluseurassa. Vanhempien arvostus lapsen urheiluseuraharrastamista kohtaan oli yhteydessä lapsen urheiluseuraharrastukseen. Lapsen urheiluseuraharrastamista arvostavien vanhempien lapset osallistuivat muita lapsia useammin urheiluseuran harrastuksiin. Tutkimustulosten mukaan vanhempien oma fyysinen aktiivisuus oli yhteydessä lasten fyysiseen aktiivisuuteen ja erityisesti äidin fyysinen aktiivisuus oli yhteydessä tyttöjen fyysiseen aktiivisuuteen. Fyysisesti aktiivisten vanhempien lapset harrastivat muita lapsia useammin liikuntaa. Lasten koululiikunnasta saama arvosana oli yhteydessä urheiluseuraharrastamiseen siten, että korkeampia arvosanoja koululiikunnasta saavat lapset osallistuivat muita lapsia useammin urheiluseuran harrastuksiin. Tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat aikaisempia tutkimuslöydöksiä siitä, että vanhemmilla on merkitys lasten fyysiseen aktiivisuuteen. Perhe on lapselle tärkeä ympäristö, jossa omaksutaan elinikäisiä toimintamalleja.fi
dc.description.abstractVeera Louhivuori 2017. Parents’ significance for primary school children’s physical activity. Faculty of Sport and Health Sciences, University of Jyväskylä, Master Thesis of Sports Pedagogy, 42 pp, 2 appendices. The purpose of this study was to find out how parents influence their children’s physical activity. In particular, I examined associations of parental education, physical activity and value of physical activity to their children’s physical activity. I also determined children’s physical activity estimated by their parents and associations of children’s motor skills to their physical activity. The data were collected in the spring of 2016 with a questionnaire. 72 parents of children from 5 to 6 -grade participated in the study. The data were analyzed by using IBM SPSS-statistics 24 -program. Describing the data I used frequency, mean and standard deviation. I compared the means of two groups with independent samples t-test. Correlative connections of variables were studied with Pearson’s correlation coefficient. The results showed that 13% of children were physically active on their free-time in daily basis. Mother's education was positively associated with children’s organized sports. Highly educated mothers’ children participated in organized sports more often than other children. Parents’ value of organized sports was related to children’s organized sports. Children, whose parents appreciate organized sports, participated in organized sports more often than other children. Correlation was found between parents’ and children’s physical activity. Mothers’ physical activity related positively to girls’ physical activity. Physically active parents’ children were more physically active than other children. Children’s grades in physical education were related in the amount of participation in organized sports. Children who got high grades in physical education participated in organized sports more often than other children. The present study confirms previous studies that parents have the role in children’s physical activity. Family is a significant socio-emotional environment for a child to assume many lifelong behaviors.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (47 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherfyysinen aktiivisuus
dc.subject.otheralakoulu
dc.subject.othervanhemmat
dc.titleVanhempien merkitys alakouluikäisten fyysiseen aktiivisuuteen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201705022140
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2017-05-02T11:02:44Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoalakoulu
dc.subject.ysovanhemmat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record