Show simple item record

dc.contributor.authorTakalo, Ari
dc.date.accessioned2017-04-25T10:46:05Z
dc.date.available2017-04-25T10:46:05Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1695415
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53675
dc.description.abstractTutkielmassa käsitellään, millä tavoin lähisuhdeväkivaltaan liittyvä työntekijöiden kokema ahdistus voi vaikeuttaa lähisuhdeväkivaltaan puuttumista terveydenhuollon työyhteisöissä. Tutkielma koostuu vertaisarvioituun tieteelliseen kausijulkaisuun arvioitavaksi hyväksytystä tutkimusartikkelista ja johdanto-osiosta, joka kontekstualisoi laajemmin tutkimusartikkelia. Tutkimusartikkelin teoreettisena viitekehyksenä on psykoanalyyttinen teoria sosiaalisista puolustusjärjestelmistä. Artikkelin empiirinen aineisto koostuu viidestä fokusryhmähaastattelusta, joissa haastateltiin terveydenhuollon työntekijöitä (N=21). Haastatteluissa kartoitettiin henkilökunnan näkemyksiä ja kokemuksia aiemmin kehitetystä lähisuhdeväkivaltaan puuttumisen toimintamallista, jonka käyttö oli valtaosin kuihtunut. Tutkimusmenetelmänä on deduktiivinen sisällönanalyysi. Aineiston analyysi nostaa esille jossain määrin eri työyksiköistä toisiin vaihtelevia tapoja suojautua lähisuhdeväkivaltaan liittyvää ahdistusta vastaan. Artikkelin tutkimustulosten perusteella lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden potilaiden kohtaamiseen liittyy ahdistusta, jota vastaan terveydenhuollon toimintayksiköissä suojaudutaan kollektiivisesti. Henkilökunnan kokema ahdistus voi merkittävästi heikentää mahdollisuuksia puuttua lähisuhdeväkivaltaan terveydenhuollossa. Tutkimusartikkelissa esitettyjen tutkimustulosten lisäksi johdanto-osion laajemmassa kontekstualisoinnissa esitetään teoreettisen ja tieteenfilosofisen argumentaation pohjalta kaksi tutkimustulosta. 1. Vaikka psykologisten teorioiden käyttö on poikkeuksellista suomalaisessa sosiaalityön tutkimuksessa, niiden käytölle on olemassa tieteenfilosofiset perusteet, koska tieteellisten teorioiden sovellusalueet laajenevat teorioiden kehityksen myötä eivätkä sovellusalueet välttämättä noudata perinteisiä tieteenalarajoja. 2. Tutkimusartikkelin teoreettinen viitekehys on hyödyllistä sosiaalityön asiakastyölle, koska sen avulla kykenee paremmin tunnistamaan ahdistuksen vaikutusta omaan työhön ja laajemmin työyhteisöön. Työhön liittyvää ahdistusta kykenee samalla käsittelemään objektiivisemmin, kun ahdistukseen liittyviä ilmiöitä kykenee käsitteellistämään teoreettisesti.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (53 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherlähisuhdeväkivalta
dc.subject.otherorganisaatiopsykologia
dc.subject.otherpsykoanalyyttiset teoriat
dc.subject.othersosiaalinen puolustusjärjestelmä
dc.subject.otherterveydenhuolto
dc.titleAhdistusta vastaan suojautuminen työyhteisötasolla : sosiaaliset puolustusjärjestelmät lähisuhdeväkivaltaan puuttumisen esteinä terveydenhuollossa
dc.title.alternativeSosiaaliset puolustusjärjestelmät lähisuhdeväkivaltaan puuttumisen esteinä terveydenhuollossa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201704252074
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.date.updated2017-04-25T10:46:05Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysolähisuhdeväkivalta
dc.subject.ysoorganisaatiopsykologia
dc.subject.ysopsykoanalyyttiset teoriat
dc.subject.ysoterveydenhuolto
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record