Show simple item record

dc.contributor.advisorHirvensalo, Mirja
dc.contributor.authorPoikkeus, Peppi
dc.date.accessioned2017-04-19T07:29:10Z
dc.date.available2017-04-19T07:29:10Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1695179
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53621
dc.description.abstractPoikkeus, P. 2017. Sosiaaliset vuorovaikutustaidot 1.–2. luokan liikunnanopetuksessa. Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma, 49 s., 2 liitettä. Tutkimukseni tarkasteli sosiaalisten vuorovaikutustaitojen ilmenemistä alkuopetuksen liikunnan tunneilla. Kartoitin sosiaalisia vuorovaikutustaitoja kehittäviä harjoitteita sekä selvitin opettajien kokemuksia niiden opettamisesta. Sosiaaliset vuorovaikutustaidot jaettiin osa-alueisiin Paytonin ym. (2000) tekemän luokittelun mukaisesti aktiiviseen kuunteluun, ilmaisuun ja viestintään, yhteistyöhön, neuvotteluun, kieltäytymiseen ja avun etsimiseen. Tutkimusjoukkona oli neljä alkuluokkien liikunnanopettajaa kolmesta eri alakoulusta. Havainnoin ensin jokaisen opettajan pitämää liikuntatuntia sosiaalisten vuorovaikutustaitojen osa-alueiden näkökulmasta. Toisena tutkimusmenetelmänä oli puolistrukturoitu teemahaastattelu. Analysoin tuloksia tutkimusongelmien ja teemojen pohjalta ja selvitin tämän kautta tehokkaimpia ja heikoimpia harjoituksia vuorovaikutustaitojen harjoittamiseen. Tulokset osoittivat, että sosiaaliset vuorovaikutustaidot ilmenevät olennaisena osana liikunnan opetuksessa. Opettajat näkivät liikunnan oppiaineena, jonka puitteissa sosiaalisia vuorovaikutustaitoja on mahdollista harjoittaa jopa enemmän kuin muissa oppiaineissa. Omat keinot koettiin riittävinä, mutta kehitettävääkin löytyi. Tehokkaimmiksi harjoituksiksi osoittautuivat erilaiset pari- ja ryhmäharjoitteet. Hyvät vuorovaikutustaidot helpottivat työskentelyä niin liikunnantunneilla kuin niiden ulkopuolellakin. Opettajien haasteena onkin harjoittaa hyvin tärkeiksi koettuja sosiaalisia taitoja fyysisten taitojen ohessa.fi
dc.description.abstractPoikkeus, P. 2017. Social interaction skills in first grades´ physical education. Faculty of Sport and Health Sciences, University of Jyväskylä, Master’s thesis in Sport Pedagogy, 49 pp., 2 appendices. My study was monitoring appearance of social interaction skills in physical education classes of first and second grades. I was surveying exercises which improve social interaction skills and investigating teacher experiences on teaching those skills. Social interaction skills were divided in sections according to Payton et al (2000): Active listening, expressive communication, co-operation, negotiation, refusal and help seeking. Research group consisted of four first and second grade teachers from three different elementary schools. At first I monitored every teachers PE class from the social interaction skills sections standpoint. Secondary method of study was half structured theme interview. By analyzing research problems and themes I clarified most efficient and inefficient exercises for training social interaction skills. Results pointed that social interaction skills appear in physical education substantially. Teachers viewed physical education as a subject in which there is even more possible to train social interaction skills than in other subjects. Own means for teaching were evaluated to be adequate but there was also room for improvement. Most efficient exercises were different types of pair and group exercises. Good social interaction skills will ease working in PE classes as outside of them as well. The challenge for the teachers is to exercise highly important experienced social skills together with physical skills.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (56 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othersosiaalinen vuorovaikutus
dc.subject.othervuorovaikutustaidot
dc.subject.otherliikunnanopetus
dc.subject.otheralkukasvatus
dc.titleSosiaaliset vuorovaikutustaidot 1.-2.luokan liikunnanopetuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201704192015
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2017-04-19T07:29:11Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysososiaalinen vuorovaikutus
dc.subject.ysososiaaliset taidot
dc.subject.ysokoulu
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoalkuopetus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record