Show simple item record

dc.contributor.advisorPirttimaa, Raija
dc.contributor.authorEnqvist, Sini
dc.date.accessioned2017-04-11T17:48:21Z
dc.date.available2017-04-11T17:48:21Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1694709
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53576
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää erään ensikotiyhdistyksen avopalvelumuotoisen päiväryhmän roolia pienen lapsen kehityksen erityisessä tukemisessa. Tavoitteena oli kuvailla päiväryhmätoiminnan monimuotoisia työtapoja ja ymmärtää niiden merkitys pienen lapsen kehityksen tukemiselle. Aineisto kerättiin haastattelemalla päiväryhmän ohjaajia ja ryhmään osallistuneita äitejä. Päiväryhmätoiminnan merkitystä tarkasteltiin tässä tutkimuksessa näin ollen sekä työntekijän että asiakkaan näkökulmasta. Tavoitteena oli saavuttaa monipuolista tietoa niistä erityisen tuen muodoista, joiden nähtiin edistävän pienen lapsen tervettä kasvua ja kehitystä päiväryhmäkontekstissa. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla korostaen empiiristä tietoa ja peilaten tutkimustuloksia teoriatietoon. Ohjaajien ja äitien kokemukset jakautuivat seuraavanlaisesti: Äitien näkemyksen mukaan tuki oli ollut ennen kaikkea kokonaisvaltaista ja arjen toimintaan limittyvää. Äidit kertoivat saaneensa itse tukea omaan käytökseensä vanhempana, mutta mainitsivat myös lapsen saaneen muun muassa kannustusta ja rohkaisua sosiaalisten ja motoristen taitojen harjoitteluun sekä tukea turvallisen kiintymyssuhteen muodostamiseen. Lisäksi äidit nostivat esille perheen voimavaroja tukevan toiminnan. Ohjaajien vastauksissa korostui toisaalta päiväryhmän rakenteellinen tuki sekä toisaalta ohjaajien tarjoama ohjaus, keskustelutuki ja mallintaminen. Keskeisiksi teemoiksi tutkimustuloksissa nousivat lapsen saama erityinen tuki vanhemmuudessa kasvamisen kautta, ympäristötekijöiden kautta sekä lapsen omien kehityksellisten tarpeiden kautta. Tuki kohdistui lapseen joko suoraan tai välillisesti, ja se ilmeni sekä ohjaajien toiminnassa että päiväryhmän rakenteissa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (107 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherpäiväryhmätoiminta
dc.subject.otherensikoti
dc.subject.otherpienen lapsen kehitys
dc.subject.otherkiintymyssuhde
dc.subject.othervanhemmuuden taidot
dc.titleErään ensikodin päiväryhmätoiminta pienen lapsen kehityksen erityisenä tukena
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201704111973
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.date.updated2017-04-11T17:48:21Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoerityinen tuki
dc.subject.ysopäivätoiminta
dc.subject.ysoensikodit
dc.subject.ysolasten kehitys
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysokiintymyssuhde
dc.subject.ysovanhemmuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record