Show simple item record

dc.contributor.advisorSeppänen, Ville
dc.contributor.authorRönkkö, Konsta
dc.date.accessioned2017-03-19T20:08:56Z
dc.date.available2017-03-19T20:08:56Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53311
dc.description.abstractTutkielmassa etsitään eroavaisuuksia pienten ja keskisuurten yritysten ja suur-ten yritysten tietohallinnossa kirjallisuuskatsauksen avulla. Tutkielmassa yrite-tään löytää ne erityispiirteet, jotka PK-yritysten tietohallintoa tutkittaessa tai suunniteltaessa pitää ottaa huomioon. Tutkielmassa tarkasteltiin myös PK-yritysten järjestelmähankintoja ja niiden päätöstenteon erilaisuutta suuriin yri-tyksiin. Tutkimuksessa havaittiin, että PK-yritysten joustavampi ja epäviralli-sempi toimintatapa mahdollistaa erilaisen lähestymisen tietohallintoon ja no-peampien päätöksien teon. PK-yrityksissä myös johdon tuki on selkeästi tärkeä tietohallinnon toimivuuden varmistamiseksi. Yllättäen PK-yritykset eivät koe rahallisten resurssien olevan este tietohallinnon toteuttamiselle, mutta varsin-kin pienet yritykset kokevat tietotaidon ja henkilöstön puutteen ongelmallisek-si. Tehokkaimmin informaatioteknologian tuomia ratkaisuja hyödyntävät PK-yritykset olivat kehittäneet osaamisensa vuosien varrella. Yritysjärjestelmien muokattavuus ja sopivuus omiin prosesseihin korostuivat tärkeiksi tekijöiksi kaikissa yrityksissä. Keskisuuret yritykset pitivät uusien järjestelmien mahdol-listamia uusia toimintatapoja tärkeimpänä, kun taas suuret yritykset esittivät huolenaiheita järjestelmien aiheuttamia muutoksia kohtaan.fi
dc.description.abstractThe study attempts to identify the differences of IT Governance practices be-tween SMEs and bigger enterprises. The study separates the key characteristics that are to be considered while trying to study or enhance the IT Governance of SMEs. This study also observed the information system acquisition process and the differences between decision-making of these acquisitions between SMEs and larger enterprises. The study observed that the more flexible and informal way of conducting business by SMEs creates a different approach to IT Govern-ance and a more rapid decision-making process. The support and enthusiasm of top management towards IT is an important aspect in successful implemen-tation of IT Governance. A more surprising finding was that SMEs ignore the financial constraints as being a valid obstacle in information systems acquisi-tion, but other resources, such as knowledge and work resources are problem-atic especially for small enterprises. The most effective users of IT had actively expanded their knowledge during a longer time period. Enterprise systems were required to fit to the existing systems and processes and had to be modi-fiable to the needs of all enterprises. Mid-sized enterprises were most likely to embrace the new possibilities of running their business that enterprise systems provides, while larger enterprises expressed concerns about the changes they might impose.en
dc.format.extent28
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherTietohallinto
dc.subject.otherPK-yritykset
dc.subject.otherPienet yritykset
dc.subject.otherKeskisuuret yritykset
dc.subject.otheryritysjärjestelmät
dc.titleTietohallinnon eroavaisuudet PK-yritysten ja suurten yritysten välillä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201703191696
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.date.updated2017-03-19T20:08:57Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record