Show simple item record

dc.contributor.advisorOlbertz-Siitonen, Margarethe
dc.contributor.authorFisk, Mika
dc.contributor.authorVaarala, Sanna
dc.date.accessioned2017-03-16T14:17:49Z
dc.date.available2017-03-16T14:17:49Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1685600
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53289
dc.description.abstractTutkimus toteutettiin vuonna 2012 yhteistyössä suomalaisen yrityksen kanssa, joka toimii kansainvälisillä markkinoilla ja työllistää kulttuurillisesti diversiteetin henkilöstön. Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää kuinka kulttuurillisesti diversiteetin työryhmän jäsenet soveltavat viestinnän mukauttamisen strategioita ja niiden vaikutusta ryhmäjäsenyyteen. Tutkimus pyrkii myös syventämään ymmärrystä miten ja milloin konvergenssi ja divergenssi ilmenevät. Aineisto kerättiin havainnoimalla työryhmää sen luonnollisessa ympäristössä. Kerätty aineisto koostuu neljästä videokuvatusta palaverista, jotka muodostavat litteroituna yhteensä 89 sivua tekstiä. Tutkimusmetodiksi valittiin laadullinen sisällönanalyysi. Tutkimuksen tuloksien perusteella näyttää siltä, että työryhmä sovelsi yhtäaikaisesti molempia mukauttamisen strategioita, konvergenssia sekä divergenssiä. Tulokset myös osoittavat, että viestinnän mukauttamisen strategioiden ilmenemisen ja ryhmäjäsenyyden välillä on vahva yhteys. Lisäksi tulokset osoittavat, että mahdollisten kulttuurillisten yleistysten luonne on toista osapuolta vähättelevä ja teknologiavälitteisen viestinnän häiriöt voivat johtaa viestinnän mukauttamisen strategioiden ilmenemiseen. Erityisesti etätyöntekijät voidaan nähdä jäävän helposti ulkoryhmään ja läsnäolevien työntekijöiden muodostavan sisäryhmän jos viestintään käytetyssä työkalussa ilmenee toimintahäiriöitä. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että viestinnän mukauttamisen strategioiden ilmenemistä tulisi tutkia lisää. Työryhmien tulisi kiinnittää enemmän huomiota ryhmäkoheesiota ylläpitäviin asioihin, kulttuurillisten eroavaisuuksien syvempään ymmärtämiseen sekä toimintamallien kehittämiseen, jotka minimoisivat mahdollisien teknologisten häiriöiden aiheuttamat vaikutukset viestintään.fi
dc.description.abstractThis case study was conducted in cooperation with a small Finnish company in 2012 that operated on international markets and employed a culturally diverse staff. The aim of the study was to form a deeper understanding of how members of a culturally diverse work group employ accommodative strategies and their effects on group membership. More specifically the study aimed at gaining a better understanding of how and when convergence and divergence manifest. The data was collected through nonparticipatory observation at the work group’s natural environment. The gathered data consisted of four videotaped meetings that transcribed provided 89 pages of text. Qualitative content analysis was the chosen study method. Based on the findings it appears that the work group applied both accommodative strategies, convergence and divergence, simultaneously. The data indicates that there is a strong connection between the use of accommodative strategies and group membership. The data also indicates that if cultural generalizations are made they usually belittle the other, and that failures in technologically-mediated communication can result in the use of accommodative strategies. Specifically, remote workers can quickly become considered as out-group members, and collocated workers as in-group members, if the tool used to communicate with malfunctions. As a conclusion more studies focusing on the effects of accommodation strategies are needed. Work groups should pay more attention on issues benefiting its cohesiveness, gaining a deeper understanding for cultural differences, and developing procedures that minimize the effect of potential technological breakdowns on communication.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (68 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoeng
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherdivergenssi
dc.titleThe use of communication accommodation strategies in a work group : a case study of four meetings
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201703161677
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePuheviestintäfi
dc.contributor.oppiaineSpeech Communicationen
dc.contributor.oppiainekulttuurienvälinen viestintäfi
dc.contributor.oppiaineMaster's Degree Programme in Intercultural Communicationen
dc.date.updated2017-03-16T14:17:50Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3132
dc.contributor.oppiainekoodi3134
dc.subject.ysomonimuotoisuus
dc.subject.ysokonvergenssi
dc.subject.ysokulttuurienvälinen viestintä
dc.subject.ysopienryhmät
dc.subject.ysotyöryhmät
dc.subject.ysoviestintä
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record