Show simple item record

dc.contributor.advisorSeppänen, Ville
dc.contributor.authorAhonen, Ilmari
dc.date.accessioned2017-03-14T12:46:10Z
dc.date.available2017-03-14T12:46:10Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1675705
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53265
dc.description.abstractLiiketoimintatiedon järjestelmät ovat kasvattaneet suosiotaan. Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää edesauttavatko nämä järjestelmät päätöksentekoprosessia. Tutkielmassa esitellään päätöksenteon tukijärjestelmien synty, historia ja tällaisten järjestelmien erilaiset tavoitteet. Järjestelmien teknologiset taustat ja päätöksentekoprosessi esitellään. Tutkielman aineisto on kerätty elektronisella kyselylomakkeella eri organisaatioiden työntekijöiltä. Kyselylomake koostui seitsemästä taustakysymyksestä ja 24 väittämästä mitaten kahdeksaa eri muuttujaa. Muuttujat käsittävät yleisiä tietojärjestelmiä, liiketoimintatiedon järjestelmiä sekä päätöksentekoprosessia. Aineiston data on analysoitu tilastollisilla menetelmillä ja visualisoitu. Tutkimustuloksina saatiin käyttäjien kokevan myynnin olevan tärkein liiketoiminnan ala kyseisille järjestelmille, ne koetaan hyödyllisiksi sekä auttavan päätöksentekoprosessia. Vaikean käytettävyyden koetaan olevan suurin käyttöä haittaava tekijä. Kyselytutkimus oli luotettava ja onnistunut, mutta vastaajien määrä rajoittaa tutkimustulosten yleistettävyyttä. Tulokset kuitenkin inspiroivat jatkotutkimuksiin ja liiketoimintatiedon järjestelmät kasvattavat merkitystään organisaatioissa.fi
dc.description.abstractBusiness intelligence systems are getting more popular in organizations. This thesis is investigating if current day users perceive usefulness of business intelligence systems in decision making. Research is clarifying the origins of decision support systems past and present state, with clarifying various systems and their goals. Technological foundations of the systems and how decision making occurs are explained. Empirical material was gathered using electronic survey distributed to various organizations. The survey consists seven background questions and 24 claims measuring eight variables. The variables included common information systems, business intelligence systems and decision making process. Results are interpreted with statistical models and data is visualized. The main contributions of this research are the following: sales is the most used business area in business intelligence systems, they are seen as useful software and decisions are driven from them. Problems in usability is the biggest restricting issue for users. The survey conducted was determined reliable and successful, but the number of respondents is limiting issue for further generalization. The results are encouraging for further studies and business intelligence systems significance in organizations is increasing.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (59 sivua)
dc.language.isoeng
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherliiketoimintatiedon hallinta
dc.subject.otherpäätöksenteko
dc.subject.otheranalytiikka
dc.subject.otherpäätöksenteon hallintajärjestelmä
dc.subject.otherkyselytutkimus
dc.subject.otherdatan visualisointi
dc.subject.otherbusiness intelligence
dc.subject.otherdecision making
dc.subject.otheranalytics
dc.subject.otherdecision support system
dc.subject.othersurvey
dc.subject.otherdata visualization
dc.titlePerceived usefulness of business intelligence system in decision making process
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201703141650
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosTietojenkäsittelytieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Computer Science and Information Systemsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.date.updated2017-03-14T12:46:11Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysobusiness intelligence
dc.subject.ysopäätöksenteko
dc.subject.ysoanalyysi
dc.subject.ysohallintajärjestelmät


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record