Show simple item record

dc.contributor.advisorPehkonen, Jaakko
dc.contributor.authorLuukko, Jasmin
dc.date.accessioned2017-03-14T09:14:08Z
dc.date.available2017-03-14T09:14:08Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1675612
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53251
dc.description.abstractOECD-maissa keskimäärin joka kolmas maahanmuuttaja on ylikoulutettu. Ylikoulutus on yleisempää maahanmuuttajaväestössä kuin kantaväestössä. Ylikoulutus aiheuttaa ongelmia sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla, koska ylikoulutettu ei pääse hyödyntämään kaikkea inhimillistä pääomaansa työssään. Tässä pro gradu –tutkielmassa ylikoulutusta tarkastellaan taloustieteellis- ten teorioiden ja aiemman kansainvälisen kirjallisuuden pohjalta. Empiirisessä osassa tutkitaan korkeakoulutettujen maahanmuuttajien todennäköisyyttä olla ylikoulutettu eri taustatekijöiden suhteen. Analyysin aineistona toimii Ulkoperäistä syntyperää olevien työ ja hyvinvointi –tutkimuksen sekä työvoimatutkimuksen aineisto vuodelta 2014. Aineisto sisältää tarkat tiedot maahanmuuttajien ulkomailla suorittamista tutkinnoista, mikä mahdollistaa maahanmuuttajien koulutuksen ja ylikoulutuksen luotettavan tarkastelun ensimmäistä kertaa. Aineistoon kuuluu 921 ulkomaalaistaustaista ja 4721 suomalaistaustaista henkilöä. Ylikoulutusta tarkastellaan aluksi subjektiivisten ja objektiivisten ylikoulutusasteiden avulla. Tämän jälkeen subjektiivisen ja objektiivisen ylikoulutuksen todennäköisyyttä mallinnetaan logistisella regressioanalyysillä. Suomessa asuvasta maahanmuuttajaväestöstä 33 prosenttia on objektiivisesti ja 30 prosenttia subjektiivisesti ylikoulutettuja. Suomalaisväestön vastaavat luvut ovat 18 ja 16 prosenttia.Ero on todella suuri, etenkin kun huomioidaan maahanmuuttajaväestön suhteellisen korkea koulutustaso. Ylikoulutusasteet vaihtelevat paljon eri taustatekijöiden mukaan. Taustatekijöiden merkitsevyydessä ja vaikutusten suuruudessa on eroja subjektiivisen ja objektiivisen ylikoulutuksen välillä. Ylikoulutuksen todennäköisyyteen ovat voimakkaimmin yhteydessä koulutustaso, koulutusala ja taustamaa. Alimman korkea-asteen tutkinnon suorittaneet ovat 36,2 prosenttia todennäköisemmin ylikoulutettuja, kuin ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneet. Palvelualan tutkinnon suorittaneet ovat puolestaan 55,0 prosenttia todennäköisemmin ylikoulutettuja, kuin terveys- ja sosiaalialaa opiskelleet. EU-, ja Efta –maista tai Pohjois-Amerikasta tulleet maahanmuuttajat ovat vähemmän ylikoulutettuja kuin muut. Heihin verrattuna objektiivinen ylikoulutus on virolaistaustaisten joukossa 33,1 prosenttia ja afrikkalaistaustaisten joukossa 29,0 prosenttia todennäköisempää. Tulosten perusteella on selvää, että maahanmuuttajataustaisten ylikoulutus on yleisempää kuin suomalaisten. Erityisen riskiryhmän muodostavat alimman korkea-asteen tutkinnon suorittaneet, virolaistaustaiset sekä yli 17 –vuotiaana Suomeen muuttaneet. Ylikoulutusta voitaisiin mahdollisesti vähentää panostamalla enemmän maahanmuuttajien työnhaun ohjaamiseen ja koulutustaustojen selvittämiseen.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (70 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othermaahanmuuttajat
dc.subject.otherkoulutus
dc.subject.otherylikoulutus
dc.subject.otherylikoulutuksen mittaaminen
dc.titleKorkeakoulutettujen maahanmuuttajien ylikoulutus Suomessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201703141643
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineKansantaloustiedefi
dc.contributor.oppiaineEconomicsen
dc.date.updated2017-03-14T09:14:09Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi2041
dc.subject.ysomaahanmuuttajat
dc.subject.ysokoulutus
dc.subject.ysoylikoulutus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record