Show simple item record

dc.contributor.advisorPuolakanaho, Anne
dc.contributor.advisorLappalainen, Raimo
dc.contributor.authorKesti, Henna-Riikka
dc.contributor.authorKivinen, Marianna
dc.date.accessioned2017-03-05T12:49:45Z
dc.date.available2017-03-05T12:49:45Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1675239
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53183
dc.description.abstractMindfulness-, hyväksyntä- ja arvopohjaisten interventioiden käytöstä on saatu lupaavia tuloksia työhyvinvoinnin parantamisessa, mutta työn imun yhteydessä niitä ei ole juurikaan tutkittu. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia mindfulness-, hyväksyntä- ja arvopohjaisen (MIHA) -intervention vaikuttavuutta työn imuun ja erikseen sen kolmeen ulottuvuuteen, tarmokkuuteen, omistautumiseen ja uppoutumiseen, sekä psykologiseen joustavuuteen. Lisäksi selvitettiin, välittääkö psykologisen joustavuuden muutos mahdollisia intervention aikaisia muutoksia tarmokkuudessa, omistautumisessa tai uppoutumisessa. Tutkimus on osa Jyväskylän yliopiston Muupu-tutkimushanketta. Tämän tutkimuksen tutkimusjoukko koostui 155 vapaaehtoisesta työuupumustaustaisesta säännöllisessä työssä olevasta työntekijästä, jotka satunnaistettiin interventio- (INT; n = 82) ja verrokkiryhmiin (TAV; n = 73). Interventioryhmä osallistui ryhmä- ja verkkomuotoja yhdistävään kahdeksan viikon mittaiseen MIHA-interventioon. Sekä interventio- että verrokkiryhmä saivat käyttää työterveyshuollon tarjoamia tavanomaisia työuupumukseen tarkoitettuja tukimuotoja tutkimuksen aikana. Tutkittavien työn imua ja psykologista joustavuutta mitattiin kyselylomakkeilla ennen intervention alkua sekä heti intervention jälkeen. Tutkimuksen tulosten mukaan työn imu lisääntyi interventioryhmässä, ja muutos oli suurempaa kuin verrokkiryhmän muutos intervention aikana. Myös tarmokkuudessa, omistautumisessa ja uppoutumisessa tapahtui positiivisia muutoksia interventioryhmässä, mutta vain tarmokkuudessa ja uppoutumisessa interventioryhmän muutos oli suurempaa kuin verrokkiryhmän muutos. Interventioryhmän psykologinen joustavuus lisääntyi intervention aikana ja muutos oli suurempaa kuin verrokkiryhmässä. Lisäksi tulokset osoittivat, että intervention aikainen muutos tarmokkuudessa ja uppoutumisessa välittyi täysin psykologisen joustavuuden muutoksen kautta. Tulokset osoittavat, että jo lyhyellä ryhmä- ja verkkomuotoisella MIHA-interventiolla voidaan lisätä työntekijöiden työn imua enemmän kuin tavanomaisella työuupumukseen tarkoitetulla tuella. Interventio näyttäisi lisäävän erityisesti tarmokkuuden ja uppoutumisen kokemuksia, ja välittävänä mekanismina näyttäisi toimivan psykologinen joustavuus. Organisaatioissa kannattaisikin hyödyntää psykologisen joustavuuden kehittämiseen keskittyvää mindfulness-, hyväksyntä- ja arvopohjaista menetelmää työn imun parantamisessa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (39 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othertyön imu
dc.subject.othertarmokkuus
dc.subject.otheromistautuminen
dc.subject.otheruppoutuminen
dc.subject.otherpsykologinen joustavuus
dc.subject.othermindfulness
dc.subject.otherhyväksyntä
dc.subject.otherarvo
dc.subject.otherinterventio
dc.titleMindfulness-, hyväksyntä- ja arvopohjaisen intervention vaikutukset työn imuun ja sen ulottuvuuksiin sekä psykologinen joustavuus välittävänä tekijänä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201703051577
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.date.updated2017-03-05T12:49:46Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysotyön imu
dc.subject.ysotietoinen läsnäolo
dc.subject.ysohyväksyminen
dc.subject.ysoarvo
dc.subject.ysointerventio


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record