Show simple item record

dc.contributor.advisorEetu, Luoma
dc.contributor.authorFlink, Lauri
dc.date.accessioned2017-03-01T21:21:55Z
dc.date.available2017-03-01T21:21:55Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53165
dc.description.abstractTämän kandidaatintutkielman keskeisenä sisältönä ovat mobiililaitteet sekä niiden arvonluontiin ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät. Tutkielmassa siis selvitetään yleisimpiä ominaisuuksia ja muita tekijöitä, joiden avulla mobiililaitteilla saadaan luotua arvoa ja jotka vaikuttavat niiden ostopäätökseen. Aihe on merkittävä etenkin ajankohtaisuutensa takia – informaatioteknologia sekä samalla myös mobiiliala ja mobiililaitteet kehittyvät nimittäin jatkuvasti. Mobiilialasta on tullut tämän kehityksen kautta erittäin kilpailtu ala, ja mobiililaitteiden valmistajia sekä etenkin itse mobiililaitteita on markkinoilla valtavasti. Mobiililaiteilla on siis oltava tiettyjä vahvuuksia, joilla ne erottuvat monien kilpailevien laitteiden joukosta positiivisessa mielessä. Näistä seikoista johtuen on oleellista tutkia yleisimpiä ominaisuuksia ja muita tekijöitä, jotka yhdistyvät menestyneissä mobiililaitteissa, joiden avulla valmistajat saavat luotua arvoa näillä laitteilla ja jotka ovat ostopäätöksen taustalla. Tässä tutkimuksessa mobiililaitteista tarkastellaan pääasiassa älypuhelimia ja muita matkapuhelimia. Aihe rajataan koskemaan valmistajan näkökulmasta pelkästään yksittäisiä kuluttajia eli B2C (Business-to-Consumer). Esimerkiksi yritysten väliset liiketoimet eli B2B-näkökulma (Business-to-Business) rajataan aiheen ulkopuolelle. Tutkimuskysymys on seuraava: mitkä ovat mobiililaitteen arvonluontiin ja ostopäätökseen merkittävimmin vaikuttavat tekijät valmistajan näkökulmasta? Tarkastelu toteutetaan tekemällä aihepiiriin pohjautuva kirjallisuuskatsaus, jossa havainnot kootaan aiemmin suoritettujen tutkimuksien tuloksista. Löydetyt tulokset voivat puolestaan toimia perustana uusille tutkimustuloksille. Omaa empiiristä tutkimusta ei näin ollen sisälly tutkimukseen. Tutkimuksessa erottuikin tiettyjä ominaisuuksia ja muita tekijöitä mobiililaitteen arvonluonnin ja ostopäätöksen taustalla. Tulokset voivat tarjota arvokasta tietoa etenkin mobiililaitevalmistajille esimerkiksi kilpailuedun tavoitteluun.fi
dc.description.abstractThis Bachelor’s Thesis concerns about mobile devices and the factors influencing their value creation and purchase decision. The purpose of this thesis is to clarify the most general features and other factors influencing value creation and the purchase decision of mobile devices. The topic is significant especially because it is so current – information technology and simultaneously also mobile industry and mobile devices are developing continually. Mobile industry has become largely competed industry by this development, and there are lots of mobile device manufacturers and especially mobile devices in the market. Therefore, mobile devices need to have specific strengths so that they can stand out from many competing devices in a positive way. These are the reasons why it is relevant to research the most general features and other factors that are combined in succeeded mobile devices, with which manufacturers can create value with these devices and which are reasons for purchase decision. In this research a mobile device is defined as a smart phone or other mobile phone. The topic is approached from the manufacturer’s point of view considering only individual consumers so the approach is as Business-to-Consumer. Therefore, Business-to-Business approach is outside of the topic. The research question is: which are the main factors influencing the value creation and the purchase decision of mobile devices from the manufacturer’s point of view? The research is executed as a literature review from literature concerning this area in which the findings are combined from the results of previous researches. Detected results can be the base for new research results. Thus, the study does not have own empirical research. Certain characteristics and other factors stood out as reasons influencing value creation and purchase decision of mobile devices. The results can offer valuable information especially for mobile device manufacturers for example for seeking competitive advantage.en
dc.format.extent32
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherarvonluonti
dc.subject.otherostopäätös
dc.subject.othermobiilius
dc.subject.othermobiililaite
dc.titleMobiililaitteiden arvonluontiin ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät valmistajan näkökulmasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201703011557
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.date.updated2017-03-01T21:21:56Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record