Show simple item record

dc.contributor.authorLintu, Sanna-Kaisa
dc.date.accessioned2017-02-24T11:37:40Z
dc.date.available2017-02-24T11:37:40Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1674281
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53104
dc.description.abstractPro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää, millaisia käsityksiä liikunnanopettajilla on liikunnan opetussuunnitelman uudistuksen suunnasta ja miten he kokevat opetussuunnitelman palvelevan heidän käytännön työtään. Tutkimuksen lähtökohtina toimivat tutkijan arkitietoon pohjautuvat kokemukset opetussuunnitelman irrallisuudesta suhteessa arjen koulutyöhön. Tarkastelunäkökulma pohjautui vuoden 2004 ja 2014 opetussuunnitelmiin. Tutkimus on kvalitatiivinen ja tutkimuksessa käytettiin fenomenografista tutkimusotetta. Tutkielman aineisto kerättiin kirjallisesti, aineistolähtöisillä esseillä keväällä 2014. Tutkimukseen osallistui kuusi henkilöä, joista kolme oli valmistuneita liikunnanopettajia ja kolme viimeistä vuotta liikunnanopettajaopinnoissa olevia opiskelijoita. Iältään tutkimukseen osallistuvat olivat 26–31 vuotta. Vastaajia kehotettiin perehtymään vuoden 2004 opetussuunnitelmaan ja vuoden 2014 opetussuunnitelman viimeiseen luonnokseen sekä kirjoittamaan tämän perusteella käsityksiään opetussuunnitelmauudistuksesta ja opetussuunnitelman käytännöllisyydestä tavoitteiden, sisällön ja arvioinnin näkökulmasta. Esseen pituudeksi ohjeistettiin 3–5 liuskaa ja niihin perehdyttiin käsityksiä avaavaan pyrkivän sisällönanalyysin menetelmin. Tutkimusaineistoa käsiteltiin yksilön näkökulmasta, yleisiin käsityksiin perehtyen sekä yleisesti käsitysten luonnetta tarkastellen. Tutkimuksen aineistosta kuvastui opettajien henkilökohtaiset opettajuuden periaatteet. Aineistosta nousseiden käsitysten valossa voidaan opetussuunnitelman sanoa ohjaavan jonkin verran liikunnanopettajien opetuksen suunnittelua, oman vision ollessa kuitenkin vahvana opetusta ohjaavana tekijänä. Vuoden 2014 opetussuunnitelman uudistukset koetaan pääsääntöisesti positiivisena, mutta niiden käytännöllisyyttä kritisoitiin. Tavoitteiden koetaan olevan laajoja, eikä niiden soveltamiseen liikuntatunneilla ole riittävästi työkaluja. Yleisimmät käsitykset opetussuunnitelmasta olivat, että se on väljä ja että opetussuunnitelma antaa tilaa luovuudelle mutta konkreettisuus puuttuu. Sen rakennetta pidettiin selkeänä ja hyvänä asiana pidettiin tavoitteiden jaottelua psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueeseen. Tutkimuksessa nousi esille ominaisuusopetuksen painottumisen lajitaitojen sijaan ja liikunnallisen elämäntavan omaksumisen korostumisen opetussuunnitelmassa. Tutkittavat kokivat uuden opetussuunnitelman painottavan oppilaslähtöisyyttä sekä monipuolista otetta kokonaisvaltaisessa kasvun tuessa. Tutkimuksesta nousi esille vahvasti täydennyskoulutuksen tarve vuoden 2014 opetussuunnitelman sisältöön liittyen. Uuden opetussuunnitelman omaksuminen jää tällä hetkellä pitkälti opettajien henkilökohtaisten valmiuksien varaan, eikä se siten tue opetuksen yhteneväisyyttä valtakunnallisesti.fi
dc.description.abstractThe purpose of this study was to examine P.E. teachers and the graduating P.E. students’ ideas about the reform of the Finnish curriculum and how useful they find the curriculum in practice. The starting point of the study is based on researcher´s experiences about the detachment of curriculum in relation to practice. The study is based on the curriculum of the year 2004 and 2014. The research was carried out using a qualitative method, where a phenomenographic approach was used. The data was collected during the spring 2014 in the form of essays based on comparing the curriculums. The essays were written by three P.E. teachers and three graduating P.E. teachers. The age variation was between 26 and 31 years. The test group were asked to familiarisize themselves with both of the curriculums and write 3 to 5 pages about their ideas and experiences. In the phrasing of a question there were three directional perspectives to support the writing.; aims, content, and evaluation. The written data was analysed by using content analysis from three different aspects; individual ideas, general ideas and the character of general ideas. The results show that teachers use their individual principles of education. Based on these findings the P.E. curriculum takes part in the lecture planning but teachers’ own pedagogical vision guides their education planning. The reform of the curriculum is seen mostly positive, but the practicality of it is criticized. Aims are seen as too wide and difficult to implement in practice. Updating education is needed to support the new ways of teaching in schools. The findings suggest that most dominant ideas about curriculum were the broadness of it, the curriculum gives room for creativity but lacks concrete, understandable in structure, diverse segmentation in physical, mental and social ability to function, movement skills instead of specific sports, athletic lifestyle, pupils’ involvement to learning and diverse outlook about children´s education. This study points out the need of updating education of the P.E. curriculum. At this point adapting to the new curriculum is left on teachers’ individual responsibility and it does not support the nationwide unifying of education.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (75 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleLiikunnanopettajien käsityksiä perusopetuksen liikunnan opetussuunnitelman uudistuksesta ja käytännöllisyydestä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201702241521
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2017-02-24T11:37:40Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoliikunnanopettajat
dc.subject.ysoopetussuunnitelmat
dc.subject.ysokäsitykset
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record