Show simple item record

dc.contributor.advisorLaine, Timo
dc.contributor.authorAhola, Sanna
dc.date.accessioned2017-02-13T11:57:36Z
dc.date.available2017-02-13T11:57:36Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1672681
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53015
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella näyttötutkintoa suorittavien opiskelijoiden käsityksiä tutkinnon suorittamista tukevista ja ehkäisevistä tekijöistä työssäoppimisessa. Tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita kuulemaan aikuisopiskelijoiden oma ääni tutkittavasta ilmiöstä, jotta koulutuksessa voidaan jatkossa kiinnittää huomiota tutkimuksessa nousseiden tekijöiden kehittämiseen. Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin haastattelemalla kuutta liiketalouden perustutkintoryhmän opiskelijaa. Opiskelijat valittiin opintojen etenemisen, iän sekä sukupuolen mukaan. Opiskelijat tietävät tutkittavasta ilmiöstä parhaiten opiskelujen omakohtaisuuden johdosta ja näin myös niiden etenemiseen vaikuttavista tekijöistä. Empiirinen aineisto analysoitiin hyödyntämällä aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tutkimustulokset antoivat selkeitä viitteitä siitä, että opiskelun tukeminen ja ammatillinen vahvistuminen koettiin merkittävinä tutkinnon suorittamista tukevina tekijöinä työssäoppimisessa. Tuloksia tarkasteltiin sosiaalisen tuen käsitteen avulla, jonka kokonaisvaltaisuus ja sen merkityksellisyys voidaan nähdä tutkinnon suorittamista tukevien tekijöiden taustalla. Tutkimustulosten perusteella opiskelun tukemisen ja ammatillisen vahvistumisen voidaan nähdä vahvistavan tutkinnon suorittajan motivaatiota ja minäpystyvyyttä opiskelijana ja työssäoppijana. Näin ollen opintojen alkuvaiheessa tulisi selvittää ne tekijät, jotka motivoivat opiskelijaa sekä kiinnittää huomiota sosiaalisten yhteisöjen tiiviimmän yhteistyön kehittämiseen ja vertaisryhmän avoimen ilmapiirin luomiseen.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (99 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherminäpystyvyys
dc.titleOpiskelijoiden käsityksiä tutkinnon suorittamista tukevista ja ehkäisevistä tekijöistä työssäoppimisessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201702131420
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2017-02-13T11:57:37Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysotyössäoppiminen
dc.subject.ysososiaalinen tuki
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysonäyttötutkinnot
dc.subject.ysoammatillinen koulutus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record