Show simple item record

dc.contributor.authorTarvainen, Jukka
dc.date.accessioned2017-01-30T12:46:30Z
dc.date.available2017-01-30T12:46:30Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/52900
dc.description.abstractNaistelinevoimistelijalta vaaditaan monia ominaisuuksia, joita ovat mm. tehokas räjäh- tävä voimantuotto sekä hyvä maksimaalinen notkeus. Voimistelijat ovat pääsääntöisesti pienikokoisia, mistä on katsottu olevan etua sekä liikkeitä suoritettaessa että vähäisem- pänä loukkaantumisriskinä. Useisiin telinevoimistelussa vaadittaviin ominaisuuksiin, kuten anaerobiseen energiantuottoon, vaikuttaa tavalla tai toisella voimistelijan kehitys- aste. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin naisten permantosarjan kuormittavuutta eri ryh- mien välillä simuloidun sarjan avulla, sekä sen soveltuvuutta lajinomaisen kestävyyden testaamiseen. Tutkimuksessa koehenkilöinä toimi yhteensä 20 naisten ja tyttöjen A- ja B- maajoukkueiden voimistelijaa, jotka kutsuttiin leirille Jyväskylään. Voimistelijat jaettiin neljään ryhmään iän ja taitotason perusteella. Testisarjasta rekisteröitiin kesto, laktaatti, syke, sekä staattisen hypyn korkeus ennen ja jälkeen sarjan. Lisäksi yksi tuomari ar- vosteli sarjan kansainvälisen voimisteluliiton arvosteluohjeisiin perustuen. Tuloksissa havaittiin luonnollisia eroja fyysisissä ominaisuuksissa eri ikäryhmien välil- lä, mutta samanikäisten, eri taitoryhmään kuuluvien voimistelijoiden välillä eivät erot olleet kovinkaan selviä. Joissakin muuttujissa tilastollisesti merkitseviä eroavaisuuksia kuitenkin löydettiin, mutta pelkkien testitulosten perusteella ei voimistelijoita voi pa- remmuusjärjestykseen luokitella. Myös ryhmien sisältä löydettiin muuttujia jotka näyt- täisivät olevan yhteydessä keskenään. Vähäinen koehenkilömäärä jättää tuloksiin kui- tenkin paljon tulkinnanvaraa, sillä sattuman mahdollisuus on vielä huomattavan suuri.fi
dc.format.extent31
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.titleSimuloitu permantosarja lajinomaisen kestävyyden mittarina naisten telinevoimistelussa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201701301311
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntabiologian laitosfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntafysiologiafi
dc.date.updated2017-01-30T12:46:30Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record