Show simple item record

dc.contributor.authorAalto, Terhi
dc.date.accessioned2016-12-01T18:42:26Z
dc.date.available2016-12-01T18:42:26Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1644056
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/52140
dc.description.abstractTutkimuksessa selvitettiin, millaista työssä oppiminen ja luovuus ovat informaatioteknologian tuotekehitysorganisaatiossa, ja miten niitä voidaan edistää. Tutkimus oli laadullinen ja sen aineisto kerättiin haastattelemalla kymmentä IT-alan asiantuntijaa. Nauhoitettu ja litteroitu aineisto analysoitiin temaattisella sisällön analyysilla. Tulosten mukaan oppimista pidettiin IT-alaan liittyvänä vaateena ja osana työn arkea. Työssä opittiin intohimosta oppimiseen ja siksi, että opitusta nähtiin olevan hyötyä. Oppimisen nähtiin lisäksi ylläpitävän työmotivaatiota. Työssä opittiin vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa sekä kasvotusten että teknologiavälitteisesti. Oppiminen oli myös itsenäistä perehtymistä, työn reflektointia ja organisaation tarjoamien oppimismahdollisuuksien hyödyntämistä. Tuotekehitysorganisaatiossa luovuutta esiintyi mm. arjen ongelmien ratkaisussa, esimiestyössä, yhteisissä suunnittelupalavereissa ja työkäytäntöjen kehittämisessä. Luovien ratkaisujen etsimisen lisäksi tuotekehitystyössä on kuitenkin pyrittävä yhtenäisyyteen ja toimiviin lopputuloksiin. Haastateltavien mukaan oppimisen ja luovuuden kannalta ideaalia tuotekehitysorganisaatiota kuvastavat avoimuus, keskustelevuus ja vapaus. Tällaisessa organisaatiossa on matala hierarkia ja keskinäistä luottamusta. Arvostusta yhdessä oppimiseen välitetään työntekijöille antamalla aikaa oppimiseen ja luomalla tiloja, mahdollisuuksia ja yhteistyön käytänteitä, jotka tukevat ihmisten kohtaamista. Tutkimuksen tuloksista voi päätellä, että IT-alalle hakeudutaan usein ’rakkaudesta lajiin’. Alan nopeisiin muutostarpeisiin vastataan jatkuvalla oppimisella, ja luovien, toimivien ratkaisujen luo päästään yhdessä ajattelemalla. Työssä oppiminen ja luovuus esiintyvätkin usein samankaltaisissa sosiaalisissa tilanteissa, kuten ongelmanratkaisussa, suunnittelupalavereissa ja yhteisten työkäytänteiden kehittämisessä. Työntekijöiden ammatillista toimijuutta ja sen myötä oppivaa ja luovaa otetta työhön voidaan edistää organisaatiokulttuuriin vaikuttamalla. Oppimisen ja luovuuden kokemukset voivat parantaa työhyvinvointia muun muassa ylläpitämällä työmotivaatiota. Taloudellisten ja epävarmojen aikojen keskellä on entistä tärkeämpää osoittaa työntekijöille, että heistä välitetään ja heidän osaamista, luovuutta ja hyvinvointia arvostetaan.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (92 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleTyössä oppiminen ja luovuus IT-alan tuotekehitysorganisaatiossa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201612014894
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineAikuiskasvatusfi
dc.date.updated2016-12-01T18:42:27Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysotyössäoppiminen
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysoluovuus
dc.subject.ysotoimijuus
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysotuotekehitys
dc.subject.ysotietotekniikka-ala
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record