Show simple item record

dc.contributor.advisorPoskiparta, Marita
dc.contributor.authorSoikkeli, Susanna
dc.date.accessioned2016-11-28T10:48:32Z
dc.date.available2016-11-28T10:48:32Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1643945
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/52038
dc.description.abstractSoikkeli, S. 2016. ”Luontoliikunta ja työikäisten miesten liikuntamotivaatio”. Terveystieteiden laitos. Jyväskylän yliopisto, terveyskasvatuksen pro gradu –tutkielma, 54s., 1 liite. Pro gradu -tutkimukseni tarkoituksena on selvittää Luonto liikuttamaan –hankkeeseen osallistuneiden liikuntamotivaatioon vaikuttaneita tekijöitä ja erityisesti pohtia, antavatko he luonnolle liikuntaympäristönä merkityksiä motivaation vahvistajana. Luonto liikuttamaan hanke toteutettiin Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa 2013- 2015. Hankkeeseen osallistui 20 työikäistä miestä, joilla oli jo metabolisen oireyhtymän riskitekijöitä. Tutkittavat olivat syntyneet vuosien 1953 ja 1970 välillä. Tutkittavien seuranta-aika oli kuusi kuukautta. Kuuden ryhmätapaamisen päätteeksi poimittiin tämän tutkimuksen aineistoksi yhdeksän henkilöä puolistrukturoituun teemahaastatteluun. Aineiston induktiivisen sisällönanalyysin viitekehyksenä toimi itseohjautuvuusteoria. Liikunta luontoympäristössä tuntui helpommalta eikä niin kuormittavalta kuin sisätiloissa. Mainittiin, että liikuntasuoritus tapahtui ikään kuin huomaamatta. Luontomaisema sekä äänimaailma koettiin miellyttävinä ja yhdessäolo kannustavana. Sosiaalisen tuen tarve tunnistettiin selvästi ja koettiin, että ryhmässä voi liikkua myös omassa rauhassa luonnosta nauttien. Samalla liikuntakerran kesto piteni kuin huomaamatta. Tässä aineistossa hieman yllättäen nousi esiin myös ulkoisen motivoinnin rooli. Luonnosta puhuttiin kannustavana ja liikkumaan houkuttelevana ympäristönä. Luontoympäristöön sijoitettu interventio nähtiin houkuttelevana, koska se poikkeaa perinteiseksi mielletystä elämäntapainterventiosta. Tässä tutkimuksessa keskeiseksi motivaation rakentajaksi muodostui yhteisöllisyyden kokemus ja erityisesti vapaaehtoisuuden tunnetta tukeva ohjaustyyli. Tämän tutkimuksen mukaan luontoliikunta koettiin miellyttävänä tapana lisätä aktiivisuuden määrää. Asiasanat: itseohjautuvuusteoria, motivaatio, luontoliikunta, työikäiset, miehetfi
dc.description.abstractSoikkeli, S. (2016). ”Green exercise and motivation of working-aged men”. Department of Health Sciences, University of Jyväskylä. Master’s thesis in health education. 54pp., 1 appendix. The purpose of this study is to investigate the motivational factors of working-age men, who participated in Nature makes you move –project. The main question was how they addressed natural environment as a potential motivator. The project was carried out in North Karelia and Pohjois-Savo regions between 2013-2015. 20 working-aged men participated, who also possessed risk factors related to metabolic syndrome. The participants were born between 1953 to 1970. The follow-up period was six months. After six group sessions the participants were interviewed and the group interview of nine men was analyzed. Self-determination theory acted as a theoretical framework and analysis was conducted using inductive content analysis. Outdoor activities felt comfortable and not as strenuous as exercise indoors. Natural environment provided an environmental setting with such audiovisual qualities and natural scenery that helped to exercise without effort. The role of social support was recognized. Social support while enjoying the natural surroundings prolonged the duration of exercise. Unexpectedly the role of external motivation was also mentioned. The intervention was seen as more inviting than many traditional interventions, because it was carried out in natural surroundings. The main factor promoting exercise motivation according to this study was the experience of relatedness and social connection to the other participants. Interaction with personal trainers supported the need for autonomy. Nature was described as an encouraging and attractive exercise environment. Keywords: self-determination theory, motivation, green exercise, working-age, maleen
dc.format.extent1 verkkoaineisto (60 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleLuontoliikunta ja työikäisten miesten liikuntamotivaatio
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201611284801
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.date.updated2016-11-28T10:48:32Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysoluontoliikunta
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysotyöikäiset
dc.subject.ysomiehet
dc.subject.ysoitseohjautuvuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record