Show simple item record

dc.contributor.authorValtanen, Annina
dc.date.accessioned2016-10-24T05:11:23Z
dc.date.available2016-10-24T05:11:23Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1575662
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/51660
dc.description.abstractTutkielman tarkoituksena on tarkastella, minkälaisista tekijöistä vapaaehtoisten motivaatio vapaaehtoistoimintaa kohtaan koostuu ja minkälaiset tekijät puolestaan heikentävät motivaatiota. Samalla kartoitan, miksi vapaaehtoiset ovat valinneet juuri Naisten Pankin vapaaehtoistoiminnan toimintaympäristökseen ja miksi he pitävät kehitysyhteistyötä tärkeänä. Naisten Pankki on vuonna 2007 perustettu vapaaehtoisverkosto, jossa toimii yli 3000 vapaaehtoista. Naisten Pankin tavoitteena on tukea kehitysmaiden naisten työtä sekä yrittäjyyttä kestävän kehitysyhteistyön keinoin. Vapaaehtoiset toteuttavat toiminnasta tiedottamista sekä varainkeruuta Naisten Pankin hankkeiden edistämiseksi. Tutkielman aineisto muodostuu 185 Naisten Pankin vapaaehtoisen kyselylomakevastauksesta. Kyselylomakkeet ovat kerätty sähköisesti. Lomakkeissa kysyttiin 10 taustakysymystä sekä neljä avointa kysymystä. Aineiston analyysimenetelminä on käytetty aineistolähtöistä sekä teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä hyödynnän Anne Birgitta Yeungin (2004) vapaaehtoisten motivaation timanttimallia. Tutkielman tuloksista voidaan päätellä, että vapaaehtoiset ovat päätyneet Naisten Pankin toimintaan tietoisista syistä, eivätkä esimerkiksi sattumalta. Naisten Pankin vapaaehtoisten motiivit koostuvat moninaisista tekijöistä, kuten myös motivaatiota heikentävät tekijät. Motiiveissa korostuvat itsestä ulospäin suuntautuneet motiivit, kuten muille antaminen, läheisyys sekä toiminnallisuus. Kuitenkin myös sisäänpäin suuntautuneet motiivit, kuten saaminen, etäisyys ja pohdinta, saavat aineistossani vahvan roolin verrattaessa Yeungin (2004) alkuperäiseen aineistoon. Naisten Pankin vapaaehtoiset pitävät kehitysyhteistyötä tärkeänä muun muassa tasa-arvon ja ihmisoikeuksien edistämisen, velvollisuuden sekä turvallisuuden säilymisen vuoksi. Kehitysyhteistyön toivotaan ennaltaehkäisevän pakolaisvirtoja ja mahdollistavan kehitysmaiden kansalaisten kotiin jäämisen. Vapaaehtoiset arvostavat etenkin auttamismuotoja, joissa panostetaan koulutukseen, yrittäjyyden edistämiseen sekä ihmisten aktivointiin.
dc.format.extent1 verkkoaineisto (81 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.subject.otherNaisten Pankki
dc.titleNaisten pankin vapaaehtoiset : motiiveja vapaaehtoistyötä kohtaan
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201610244414
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.subject.methodTapaustutkimus
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysovaaehtoistoiminta
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysokehitysyhteistyö
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record