Show simple item record

dc.contributor.advisorParkkinen, Juha
dc.contributor.authorMäkihannu, Maija
dc.date.accessioned2016-09-12T12:40:23Z
dc.date.available2016-09-12T12:40:23Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1574604
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/51322
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Mäkihannu, Maija Polku huipulle. Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus erään huippu-urheilijan urheilun yhdistämisestä muuhun elämään. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen pro gradu 2016, 75 s. Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella, millaisia kokemuksia nuorella urheilijalla on urheilun yhdistämisestä muuhun elämään ja selvittää, mitä merkityksiä näihin kokemuksiin liittyy. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen tapaustutkimus, jossa keskitytään yhden urheilijan kokemuksiin opiskelun ja urheilun yhdistämisestä. Tutkimus toteutetaan fenomenologis-hermeneuttisella tutkimusotteella aineisto- lähtöisesti. Tutkimuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on hyödynnetty Laineen (2001) esittämää fenomenologis-hermeneuttisen tutkimuksen rakennetta. Tutkimusaineisto on kerätty urheilijan äänittämien äänitallenteiden ja teemahaastatteluiden kautta. Tutkimusaineisto on analysoitu aineistolähtöisesti sisällönanalyysin avulla. Urheilijan opiskelun ja urheilun yhdistämiseen liittämät kokemukset ja niitä kuvaavat merkitykset jäsentyivät tutkimuksen aikana neljäksi pääteemaksi, jotka ovat kilpaileminen, opiskelun ja urheilun yhdistäminen, perheen kokonaisvaltainen tuki urheilijalle ja urheilijan toiveet tulevaisuudesta ja tärkeät asiat. Kilpaileminen ja voittaminen olivat ne syyt, miksi urheilija halusi käyttää aikaansa ja energiaansa urheiluun ja opiskelun ja urheilun yhteensovittamiseen. Urheilijalla ei ollut opiskelun ja urheilun yhdistämisen suhteen mitään suurempia haasteita, joka johtui hänen luonteestaan, kotikasvatuksestaan ja jatko-opiskeluhaaveista. Urheilijan suurimmat haasteet opiskelun ja urheilun yhteensovittamisessa olivat aikataulullisia: urheilu vei paljon resursseja, niin ajallisia kuin voimavarallisia. Urheilija toi tutkimuksen aikana esille perheen kokonaisvaltaisen tuen suuren merkityksen opiskelun ja urheilun yhdistämisessä, sekä kokonaiselämän tukemisessa urheilijan arjessa. Neljäs pääteema kuvasi urheilijan suhtautumista omaan tulevaisuuteen ja hänen elämässään tärkeiksi kokemiin asioihin. Tutkimus nosti esiin kysymyksiä urheilijoiden opintojen joustavuuden lisäämisestä, urheilijoiden ympärillä toimivien eri tahojen yhteistyön sujumisen tärkeydestä ja vanhempien merkittävästä roolista nykypäivän nuorten huippu-urheilussa. Tämä tutkimus kertoo yhden urheilijan tarinan siitä, mitä asioita opiskelevien urheilijoiden arjen hallintaan liittyy ja millaisia tekijöitä opiskelevien urheilijoiden parissa toimivien ammattilaisten olisi hyvä ottaa huomioon huippu-urheilijoiksi kasvavien nuorten ohjaamisessa ja tukemisessa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (75 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherdual career
dc.titlePolku huipulle : fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus erään huippu-urheilijan urheilun yhdistämisestä muuhun elämään
dc.title.alternativeFenomenologis-hermeneuttinen tutkimus erään huippu-urheilijan urheilun yhdistämisestä muuhun elämään
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201609124083
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineOhjausalan maisteriohjelmafi
dc.subject.methodTapaustutkimus
dc.date.updated2016-09-12T12:40:24Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysohuippu-urheilijat
dc.subject.ysoopiskelu
dc.subject.ysourheilu
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record