Show simple item record

dc.contributor.advisorPuolimatka, Tapio.
dc.contributor.authorRäsänen, Markus
dc.date.accessioned2016-08-29T04:56:00Z
dc.date.available2016-08-29T04:56:00Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1572738
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/51094
dc.description.abstractRäsänen, Markus. 2016. Aikuisten ja lasten välinen vuorovaikutus vapaissa leikkitilanteissa päiväkotikontekstissa. Kasvatustieteen pro gradu- tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden laitos. 89 sivua. Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa vuorovaikutusta ja vuorovaikutuksen laatua aikuisten ja lasten välillä vapaissa leikkitilanteissa. Millaisissa tilanteissa aikuinen hakeutuu lapsen ja lapsi aikuisen luokse vapaassa leikissä? Tarkoituksena oli myös selvittää millaiset tekijät aikuisen ja lapsen välillä vaikuttavat vuorovaikutukseen vapaassa leikissä, sekä mikä on aikuisen rooli vapaassa leikissä ja miten aikuinen omalla toiminnallaan vaikuttaa lapsen toimijuuden tukemiseen aikuisen oman kokemuksen mukaan? Tutkimuskysymykset olivat seuraavanlaiset 1) Millaisena vuorovaikutus näyttäytyy vapaan leikin aikana? 2) Mitkä tekijät vaikuttavat vuorovaikutuksen laatuun vapaassa leikissä päiväkodin työntekijöiden mielestä ja millaista lasten toimijuutta tämä tukee? Tutkimusaineisto koostui havaintomateriaalista ja neljästä teemahaastatattelusta. Tutkimusaineisto kerättiin erään yksityisen päiväkotiketjun kahdesta eri-ikäisten lasten päiväkotiryhmästä. Lapsia molemmissa ryhmissä oli yhteensä kolmekymmentä ja aikuisia neljä. Aineisto purettiin ja analysoitiin teoriaohjaavan- ja aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin Tulosten mukaan lapsi oli aktiivisempi osapuoli vuorovaikutukseen hakeutuessa 3-5-vuotiaiden ryhmässä. Vastaavasti aikuinen oli aktiivisempi osapuoli vuorovaikutukseen hakeutuessa 5-7-vuotiaiden ryhmässä. Eniten aikuinen hakeutui lapsen luokse vapaan leikin aikana molemmissa lapsiryhmissä leikeistä kyselläkseen ja toiseksi eniten lasta auttaakseen ja aktivoidakseen. Lasten hakeutumisessa aikuisen läheisyyteen motiivina näytti pääosin olevan leikkien näyttäminen ja juttelu aikuiselle. Aikuisten vuorovaikutus oli ystävällistä ja ohjaavaa, mutta se sisälsi piirteitä myös hallitsevasta vuorovaikutuksesta. Lasten vuorovaikutus oli pääosin ystävällistä ja sopeutuvaa, mutta osittain myös uhmaavaa. Aikuisten puheessa korostui aikuisen oma rooli vuorovaikutuksen onnistumisen edellytyksenä. Erityisesti lapsen kokonaisvaltainen tunteminen ja lapsilähtöisyys koettiin tärkeäksi. Vuorovaikutusta heikentäväksi koettiin mm. kiire ja lapsen väheksyminen. Aikuisen vuorovaikutus osassa vapaan leikin tilanteita näyttäytyi lasten toimijuutta rajoittavana tekijänä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (93 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othervuorovaikutus
dc.subject.othervapaa leikki
dc.subject.otherpäiväkoti
dc.subject.otheraikuisen tuki
dc.subject.othertoimijuus
dc.titleAikuisten ja lasten välinen vuorovaikutus vapaissa leikkitilanteissa päiväkotikontekstissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201608293895
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEducationen
dc.contributor.oppiaineKasvatustiedefi
dc.date.updated2016-08-29T04:56:01Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysoleikki
dc.subject.ysopäiväkodit
dc.subject.ysoaikuiset
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysotoimijuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record