Show simple item record

dc.contributor.advisorEkström Nora
dc.contributor.authorMusto, Satu
dc.date.accessioned2016-07-14T17:29:27Z
dc.date.available2016-07-14T17:29:27Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/50844
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Musto, Satu. 2016. Kirjoittaja ja hiljainen tieto. Kirjoittamisen kandidaatintut-kielma. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto. 25 sivua. Tutkimukseni tarkoitus on kuvailla miten valitsemani kolme kirjoittajaopasta tuovat esille kirjoittajan hiljaista tietoa ja ymmärtää millä tavalla hiljainen tieto on läsnä kirjoittamisprosessissa. Tutkin aihetta valitsemieni oppaiden näkökulmasta sekä tekemällä kirjai-lijan teemahaastattelun. Tutkimus on laadullinen. Tutkimusstrategiani on her-meneuttis-fenomenologinen. Analysoin aineistoani temaattisen analyysin avul-la. Valotan aihetta ensin yleisluontoisesti kirjoittamaan oppimisen näkökul-masta, sekä lähemmin kolmen teeman kautta. Nämä ovat intuitio, oma ääni ja kehollisuus. Tutkimuksen teoreettisen taustan muodostavat hiljaisen tiedon teoria ja kognitiivisen psykologian teoria. Keskeisiä käsitteitä ovat hiljainen tieto, intuitio, kehollisuus, flow ja kirjoittajan oma ääni. Kirjoittajaoppaat tuovat hiljaista tietoa esille joidenkin kirjoitusharjoitus-ten, tarinoiden sekä lukuvinkkien kautta. Tarinoita kertomalla lukijalle välittyy monimuotoisempi kuva opittavasta asiasta kuin pelkästään ohjeita antamalla. Kirjoitusharjoituksista varsinkin vapaakirjoitusharjoitukset ja yksityiskohtien käyttöön ohjaavat harjoitukset, ovat hyödyllisiä oman äänen löytymisen apuna. Lukuvinkit havainnollistavat opittavaa asiaa ja niitä annetaan usein kirjoitta-misen teorian yhteydessä selventävinä esimerkkeinä. Kirjailija omaksuu hiljaista tietoa kirjoittamalla, opiskelemalla, lukemal-la, saamalla palautetta ja julkaisemalla tekstejä. Hiljainen tietäminen liittyy esimerkiksi oman kirjoittajaidentiteetin ja oman kirjoittamisprosessin tuntemi-seen, intuition käyttöön, oman äänen etsimiseen ja tunnistamiseen ja siihen, että teksti tehdään valmiiksi yksityiskohtia myöten. Kirjoittaminen on myös sosiaalista toimintaa, joten palaute on tarpeellista, koska tekstit on tarkoitettu lukijan käsiin ja julkaistavaksi.fi
dc.format.extent24
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherkirjoittaminen
dc.subject.otherkirjoittaja
dc.subject.otherhiljainen tieto
dc.subject.otherkirjoittajaoppaat
dc.subject.otherintuitio
dc.subject.otheroma ääni
dc.subject.otherkehollisuus
dc.titleKirjoittaja ja hiljainen tieto
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201607143617
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineKirjoittaminenfi
dc.date.updated2016-07-14T17:29:28Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record