Show simple item record

dc.contributor.advisorSalo, Markus
dc.contributor.advisorPirkkalainen, Henri
dc.contributor.authorSollo, Julia
dc.date.accessioned2016-07-05T15:33:17Z
dc.date.available2016-07-05T15:33:17Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/50717
dc.description.abstractTeknologia on muuttanut ratkaisevalla tavalla ihmisten työntekoa ja oppimista. Laitteistojen ja ohjelmistojen jatkuvan kehityksen tarkoituksena on ollut tehdä elämästä ja arjesta helpompaa, mutta se on tuonut mukanaan myös ei-toivottuja sivuvaikutuksia. Ihmisten pyrkimykset selvitä tämän jatkuvasti kehittyvän tek- nologian mukana ovat aiheuttaneet teknostressiä, jolla tarkoitetaan suoraan tai epäsuoraan teknologian käytöstä johtuvia negatiivista vaikutuksia yksilöön. Teknostressin tiedetään aiheuttavan sekä psykologista, fyysistä että käyttäyty- misellistä kuormitusta. Tieto- ja viestintäteknologia on siis muuttanut työnteon kaavoja ja tuonut mukanaan uusia vaatimuksia. Työympäristössä teknostressil- lä on vaikutusta esimerkiksi tuottavuuteen ja organisaatioon sitoutumiseen. Tässä tutkielmassa tarkasteltiin teknostressin aiheuttajia ja seurauksia, sekä esi- teltiin keinoja, joilla sitä voidaan vähentää ja estää. Organisaatioiden keinoja ovat lieventävät mekanismit, kun taas yksilö käyttää erilaisia strategioita selviy- tyäkseen teknostressistä. Tutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena ja se on jaettu neljään osaan: johdantoon, kahteen käsittelylukuun sekä yhteenvetoon ja johtopäätöksiin. Keskeisimpänä tuloksena todettiin, että teknostressi on moni- muotoinen ja ajankohtainen ilmiö, jota tulee tarkastella kuormitusta aiheuttavi- en tekijöiden ja niitä estävien mekanismien kautta. Nykypäivänä teknologialla on korvaamaton rooli ihmisten elämässä, joten sen voidaan ajatella vaikuttavan jollain tasolla jokaiseen yksilöön. Tästä syystä teknostressin lieventäminen eri- tyisesti organisaatioissa on hyvin tärkeää. On myös tärkeää tunnistaa keinoja, joilla yksilö voi vaikuttaa omaan stressikokemukseensa.fi
dc.description.abstractTechnology has changed the way people work and learn in a crucial way. The meaning of these constantly evolving hardware and software has been to make our lives easier but this evolution has brought some negative side effects too. Individual’s attempts to deal with these rapidly evolving technologies have caused technostress, which refers negative results due to direct or indirect use of technology. According to many studies technostress causes psychological, physical and behavioral strain. Therefore information- and communication technologies have changed our work patterns that coexist with new demands. In working environment technostress has influence for example individual’s productivity and organizational commitment. This thesis was about consider- ing technostress causes (stressors) and results (outcomes) and presenting ways in which technostress can be reduced and prevented. In organizational context there are some mitigation mechanisms while individuals can use coping strate- gies to deal with technostress. The thesis is based on literature review and it is divided into four chapters. The conclusions of this thesis were that technostress is a diverse and current phenomenon and there are two main constructs to un- derstand it: creators and inhibitors. Today technology has a necessary role in our lives and it has influenced every one of us. It is more and more important to know how to mitigate technostress especially in organizational context and also on individual level.en
dc.format.extent30
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherteknostressi
dc.subject.otherstressitekijä
dc.subject.otherselviytymisstrategia
dc.subject.otherlievennysmekanismi
dc.titleTeknostressi ja sitä lieventävät mekanismit
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201607053493
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.date.updated2016-07-05T15:33:18Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record