Show simple item record

dc.contributor.advisorKalaja, Paula
dc.contributor.authorHautamäki, Annikka
dc.date.accessioned2016-06-12T21:45:13Z
dc.date.available2016-06-12T21:45:13Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1544651
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/50261
dc.description.abstractGlobalisaation ja kansainvälistymisen myötä korkeakouluopiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus on lisääntynyt huomattavasti. Ulkomailla oleskelu on tarjonnut monille hyvinkin positiivisia kokemuksia, mutta uudessa kulttuurissa eri kielellä toimiminen voi aiheuttaa myös yllättäviä ongelmatilanteita. Tutkimuksen teoriataustan aloittaa katsaus kansainväliseen opiskelijaliikkuvuuteen, jonka jälkeen esitellään muutamia tärkeimpiä kulttuurienvälisen viestinnän teorioita. Kulttuurienvälinen viestintäkompetenssi on myös olennainen tässä tutkimuksessa, joten myös siitä keskustellaan. Kielishokki ilmiönä esitellään aluksi sekä kulttuurisesta että kielellisestä näkökulmasta, jonka jälkeen tarkastellaan lähemmin kulttuurienvälisiä eroja ja mahdollisia esteitä viestinnälle. Tutkimuksen pääasiallisena tarkoituksena oli selvittää, millaisia kokemuksia suomalaisilla korkeakouluopiskelijoilla on kulttuurishokista, kulttuurienvälisestä viestinnästä sekä kielishokista ulkomailla englantia käyttäessään. Pääpaino oli kuitenkin kielellisissä haasteissa, sillä kielishokki on vielä suhteellisen uusi tutkimuskohde. Tutkielma on luonteeltaan laadullinen, ja sen aineisto kerättiin haastattelemalla viittä vastaajaa, joilla oli kokemusta opiskelusta tai työskentelystä ulkomailla, ja jotka olivat käyttäneet kohdemaassa pääasiassa englantia. Haastateltavat valikoitiin myös eri maiden perusteella, ja niinpä aineistossa on kokemuksia Tansaniasta, Japanista, Australiasta, Iso-Britanniasta sekä Intiasta. Yksilöhaastattelut olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluita, jotka myös nauhoitettiin ja litteroitiin. Analyysimetodiksi valikoitui aineistolähtöinen sisällönanalyysi, sillä haastatteluiden perusteella esiin nousi muutamia keskeisiä teemoja. Tulokset osoittivat, että osallistujat huomasivat monia kulttuurienvälisiä eroja viestinnässä ja kokivat jonkin verran kielishokkia kielen eri osa-alueilla: oma puheen tuottaminen, erilainen puheen aksentti, kehonkieli, kohteliaisuus, tervehdykset ja small talk, sekä hiljaisuus että tunteiden ilmaiseminen keskusteluiden aikana. Kielishokin vaikutuksia opiskelijoiden kielenkäyttöön ja oppimiseen olisi kuitenkin hyödyllistä tutkia lisää. Näin ollen yleinen tietoisuus kielishokista voisi lisääntyä niin opiskelijoilla kuin laajemminkin kulttuurienvälisen viestinnän ja kansainvälisyyden kentillä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (135 sivua)
dc.language.isoeng
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherinternationalization
dc.subject.otherintercultural communication
dc.subject.othersociolinguistics
dc.subject.otherlinguistic interaction
dc.subject.otherEnglish language
dc.title"Hei mitä tää ny tarkottaa?" : experiences of intercultural communication and linguistic shock while using English abroad
dc.title.alternativeExperiences of intercultural communication and linguistic shock while using English abroad
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201606133035
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.date.updated2016-06-12T21:45:14Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysokansainvälistyminen
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysokulttuurienvälinen viestintä
dc.subject.ysososiolingvistiikka
dc.subject.ysovuorovaikutus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record